Настоящото изследване си поставя за цел да проследи динамиката на резултатите на социално-осигурителната система в България, постигнати по отношение на намаляването на доходното неравенство в страната. Главният въпрос, който ще бъде разгледан в настоящия анализ, е връзката между неравенството и установените у нас правила за финансиране на социално-осигурителната система. За да се отговори на така поставения въпрос, ще бъдат анализирани:

            1. Данните за доходно неравенство и неговите изменения в периода 2000-2019 г. за България и Европейския съюз.

            2. Действащите правила за финансиране на социално-осигурителната система в България и страните от Европейския съюз.

            3. Връзката между максималния осигурителен доход и доходното неравенство.

            Няма особен смисъл от извършването на един анализ, ако от него не се изведат заключения, позволяващи да се представят възможни решения на откритите проблеми. С тази цел в заключението ще бъдат изложени някои идеи за подобряване на резултатите на социалната система по отношение на неравенството чрез промени в методите на финансирането й.

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СВАЛИТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА

Коментари

коментара