Готвеното Транслатлантическото споразумение все повече се превръща от търговски в политически договор

 3195ea43d5e81ba0ebab756e1b74f615c481d3f8

Дни след като ЕК съобщи, че оповестява на сайта си всички налични документи по преговорите, в общественото пространство изтече поредната секретна част от Трансатлантическото партньорство (за това алармира и германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung). Това е ново доказателство, че Комисията публикува само ПР брошури и продължава да крие важните теми, които се обсъждат от преговорните групи.

 

Прегледът на текста по глава „Регулаторно сътрудничество“ показва, че механизмът е инструмент за блокиране и отслабване на обществените стандарти, които са в интерес на граждани, работещи, потребители и околната среда. Той включва възможността неизбрани от никого лобита да донаписват законопроекти, разбира се, съобразно собствените си интереси.

 

Този механизъм излиза далеч извън обхвата на търговията. Превръща ТПТИ от икономическо в политическо споразумение.

 

Частта „Регулаторно сътрудничество“ предвижда партньорите по Трансатлантическото споразумение да съгласуват законите си. Т.е. САЩ ще има съвещателен глас при подготовката на европейските регулации. Какво налага предварителен оглед? Целта на ТПТИ е не само да премахне бариерите пред търговията, но и да попречи да бъдат създадени нови правила. Напомняме, че под бариери ЕК има предвид не митата, а всички регулации и стандарти, които биха могли да намалят корпоративните печалби.

 

В рамките на този механизъм ще бъде създаден Съвет за регулаторно сътрудничество. Той трябва да улесни ранния достъп до проектозакони и възможността заинтересованите страни да участват в писането на стандартите. Предвижда се поне веднъж годишно двете страни да публикуват списък с планираните регулаторни мерки. Бизнесът трябва да бъде подготвен своевременно.

 

„Регулаторното сътрудничество“ дава възможност на бизнес лобитата да влияят върху законодателството в най-ранна фаза. Още преди парламентите да са изказали мнение по проекта. Инициаторите на законите ще трябва да предоставят анализ на потенциалните ефекти върху търговията и инвестициите, а по искане на заинтересовани страни и нови научни доказателства.

 

По повод изтеклите документи, над 150 европейски граждански организации подкрепиха декларация, с която изразиха дълбоката си загриженост и категоричната си позиция „против“ посоката на преговорите по ТПТИ. Сред тях и няколко български. Организациите критикуват ЕК за нейното настояване за повече „съвместимост“ между законите от двете страни на Атлантика и за „регулаторна среда, която насърчава конкуренцията“.

 

Симптоматично е, че в центъра на преговорите се поставят интересите на търговците. Възмутително е, че ЕК предлага да бъде дадена безпрецедентна възможност за намеса в европейското законодателство. Още на ниво проект.

 

В началото водеща идея на Европейския съюз беше солидарността. С механизма за регулаторно сътрудничество, където основен критерий за приемане на закони ще бъде неприкосновеността на търговията, ЕК по същество казва, че основна ценност вече е не човекът, а бизнесът.

 

ТПТИ беше анонсиран като търговско партньорство. След като законите ни ще се пишат в съавторство с външни на ЕС държави, той се превръща в политически.

 

Затова призоваваме за прекратяване на преговорите, откритост на националните и европейските институции, диалог с гражданите. Да спрем да се дебнем, преди доверието към нашите представители и демократичните механизми въобще да бъде разрушено безвъзвратно.

 

сдружение „Солидарна България“

екосдружение „За земята“

 

 

 

Коментари

коментара