13May_stopttip

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО ратификацията на търговското споразумение СЕТА и преговорите за ТПТИ

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Митов,

Уважаеми г-н Лукарски,

Уважаема г-жо Кунева,

 

Обръщаме се към вас във връзка със срещата на Съвета на Европейския съюз (ЕС), която ще се проведе на 13 май 2016 г. На нея ще бъдат обсъдени преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), както и Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС / СЕТА) с оглед подписването му през октомври 2016 г.[1]

Бихме искали да изразим притесненията на гражданското общество относно подписването на ВИТС, както и относно продължаването на преговорите по ТПТИ.

В интерес на всички европейски граждани е Съветът на ЕС да приеме следните решения:

  • ВИТС не трябва да бъде приемано, преди да се направи анализ на въздействието от сключването му върху икономиката и устойчивото развитие на държавите-членки на ЕС, както и на европейската общност като цяло.
  • ВИТС е смесено търговско споразумение и за неговото одобрение е необходимо съгласието от страна на всички национални парламенти на държавите-членки на ЕС.
  • Списъците за достъп до пазара на услуги да бъдат позитивни, не негативни. При предвидения сега подход – негативните списъци – се оформя списък със секторите, които не могат да се либерализират. Така, по подразбиране, всички останали могат да бъдат обект на конкуренция и източник на печалба. Включително нововъзникващите, тъй като няма как в момента да бъдат предвидени. Това е нов подход при търговските споразумения, който е против интересите на гражданите. Настояваме да се придържаме към позитивните списъци, в които изрично е посочено кои сектори могат и не е против обществения интерес да се либерализират.
  • Изключване на т.нар. ratchet клауза. При нея, правителствата нямат право да въвеждат нови стандарти и изисквания. Веднъж либерализиран, даден сектор не може да бъде ограничен и да се върне в обществени ръце.
  • Прилагането на ВИТС да може да започне едва след като всички национални парламенти на ЕС са дали съгласието си, като по този начин се изключва всякакъв вид предварително прилагане на споразумението. Обръщаме внимание, че в момента текстовете предвиждат тъкмо това – предварително прилагане на клаузи преди договорът да бъде одобрен.
  • Преговорите за ТПТИ трябва да бъдат прекратени, докато се постигне пълна прозрачност по отношение на споразумението, всички преговорни документи бъдат публикувани и се проведе смислен публичен дебат относно бъдещето на свободната търговия и как тя да стане по-добра за всички.
  • Изключване на възможността корпорации да съдят държави. Подчертаваме, че козметичните промени, направени в ТПТИ, по никакъв начин не променят същността на механизма.

Въпреки, че текстът на ВИТС беше финализиран в края на февруари 2016 г., на този етап все още не е известно какви ще бъдат последствията от сключването му върху въпроси като трудовата заетост, както и защитата на здравето и околната среда.

ВИТС е смесено и всеобхватно търговско споразумение, по което всяко национално правителство в ЕС трябва да може да изкаже позицията си.

ВИТС има важна роля за бъдещите търговски политики на ЕС. ВИТС представлява прецедент за бъдещите търговски споразумения, които ЕС планира да сключи. Ако ВИТС бъде подписано, с него ще бъдат приети и всички рискове и заплахи от отслабване на високите стандарти на европейското законодателство. Това включва и възможността за отстояване на исканията на ЕС за запазване на тези стандарти в преговорите за ТПТИ.

Именно поради това е изключително важно прилагането на ВИТС да не започне преди споразумението да бъде одобрено не само от Европейския парламент, но и преди да бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС.

 

Уважаеми български управляващи,

От години настояваме да бъдат направени и оповестени анализи за социалното, икономическо и екологично въздействие на договорите в България. Мълчанието не е демокрация, а нарушение на договора между нас, като ваши избиратели, и вас, като наши представители.

Поради важността, включително и за България, на двете гореописани споразумения, настояваме да:

  • Отговорите официално има ли извършени анализи относно икономическите, социалните и регулаторните ефекти от ТПТИ и ВИТС за България, като публикувате същите, обявите кой ги е извършил и посочите дали са били обсъждани, в какъв формат и с участието на кои държавни органи и граждански организации.
  • Организирате широк, навременен и достатъчно продължителен обществен дебат по горните анализи с участието на всички заинтересовани страни.
  • Оповестите позициите и исканията, които досега България е имала в течение на преговорните процеси по двете споразумения, както и становищата, които официалните лица ще представят на срещата на Съвета на Европейския съюз, която ще се проведе на 13 май 2016 г.

 

С уважение,

сдружение „Солидарна България“

„Грийнпийс“- България

екологично сдружение „За Земята“

ГИ „За забрана, проучването и добива на шистов газ в България“

ГИ „България свободна от ГМО“

 

Отвореното писмо е изпратено до министър-председателя Бойко Борисов, министъра на външните работи г-н Даниел Митов, министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски, заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева, парламентарните групи в Народното събрание, независимите депутати, медии.

Vsichki-vh-nomera-CETA-TTIP989-page-001


[1] http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/12-13/
Точка от дневния ред за срещата на 13.05.2016 г.: „Министрите ще прегледат преговорите със САЩ за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Също така, те ще обсъдят чернова на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС), с оглед на подписване на договора на среща на върха през октомври.“

 

 

Коментари

коментара