COVER_BG_2015

 

Когато през пролетта на 2014 г. беше публикувано първото издание на тази брошура, малцина можеха да предвидят, че Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) скоро ще се превърне в една от най-горещите политически теми в Европа. Само една година по-късно настоящата брошура бе отпечатана на девет европейски езика и бяха разпространени десетки хиляди копия, а хиляди други хора изтеглиха текста от интернет. Самото партньорство се превърна в щекотлив политически въпрос в много страни, а нарастващият интерес на медиите подхранваше обществените страхове от значителните рискове, което то крие.

Подробно описаните в настоящата брошура опасения остават валидни и днес, също както когато тя бе публикувана за първи път, тъй като цялостният проект за партньорството остава непроменен. Поради тази причина, това издание възпроизвежда съвсем точно оригиналния текст, с посочване на всички препратки, за да се осигури достъп на читателите до основните източници, на които се основава настоящият анализ.

Въпреки това, политическите събития през изминалата година допринасят за по-добрата представа за цялостното значение на ТПТИ и вероятното му въздействие върху обществото и околната среда. Настоящият предговор очертава тези събития, отново с позоваване на основните източници, за да предостави на читателите пълния набор от материали за оценка на заплахата, която това партньорство представлява.

Пълния текст на брошурата можете да изтеглите от тук.

 

 

John_HillaryАвторът Джон Хилъри е изпълнителен директор на „Война с лишенията”. През последните 20 години той пише по въпроси, свързани с търговията и инвестициите. През 2013 г. е назначен за хоноруван професор в колежа по политика и международни отношения на Нотингамския университет.
Новата му книга „Бедността при капитализма: икономическата криза и борбата за бъдещето“ беше публикувана през октомври 2013 г. от издателство „Плуто прес”.

Изданието на български е в превод на Илиан Станчев. Редактори на българската версия – Чавдар Найденов и Даниела Пенкова.

Издава се в сътрудничество със сдружение „Солидарна България“.

 

Коментари

коментара