ProkuraturaНа 11 юли 2014 г. Управителният съвет на БНБ оповести резултатите от одита на Корпоративна търговска банка. Обръщението включва недопустими за държавна институция предположения и намеци. И пропуска да оповести данни, които по закон трябва да са известни.

 

Сдружение „Солидарна България“ настоява, преди да започне разследването, прокуратурата да изиска:

1)    информация от Централния кредитен регистър за всички кредити, отпуснати от КТБ

Според чл. 3, ал. 1 на Наредба №22 за Централния кредитен регистър, регистърът осигурява „централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции“. Този масив включва данни за всички кредити, дадени от търговските банки. Там следва да се отразяват дори промените в условията на вече отпуснат заем. В този смисъл необяснимо е внушението за липса на информация за 3,5 млрд. лева от кредитния портфейл на КТБ.

2)    докладът на квесторите, назначени в КТБ от Централната банка

До момента ни беше предоставена частична информация от заключенията на одиторите, не и докладът на квесторите. Чл. 121 от Закона за кредитните институции гласи: „В едномесечен срок от назначаването им квесторите при специален надзор представят на БНБ счетоводен отчет и доклад за текущото състояние на банката.“.

 

За да предприеме адекватни мерки, прокуратурата трябва да разполага с обективна информация в пълен обем. Като данъкоплатци, които се предполага, че ще покрият загубите от тази банково-политическа игра, настояваме за пълна яснота относно състоянието на Корпоративно търговска банка. И смятаме за недопустим опитът на Управителния съвет на БНБ да прикрие част от наличната информация за отпуснатите от КТБ кредити.

Настояваме в рамките на правомощията на прокуратурата на Република България, която трябва да осъществява надзор за законност над всички институции да разпоредите, в качеството си на главен прокурор, да се публикува доклада за текущо състояние на КТБ.

Липсата на официална информация от институциите отваря поле за информационни манипулации от заинтересовани лица чрез медиите, които ерозират и бездруго ниското доверие в институциите и създават предпоставки за повторни атаки срещу банковата система.

Сигналът е внесен в деловодството на Прокуратура на Република България.

 

Коментари

коментара