До членовете на

Сдружение „Солидарна България”

П О К А Н А

 

SB_logo

 

Уважаеми г-жи/г-да,

Управителният съвет на Сдружение „Солидарна България” на основание чл.24 ал.2 от Устава на Сдружението свиква общо събрание на 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ 12. Заседанието на Общото събрание на членовете на Сдружение „Солидарна България” ще се проведе при следния дневен ред:

1)      Годишен отчет на УС;

2)      Приемане на нови членове;

3)      Избор на УС;

4)     Промяна на Устава на „Солидарна България“;

5)      Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

 

гр. София                                                                      Председател: Ваня Григорова

6 ноември 2017 г.

Коментари

коментара