STOP_TTIP

 

ОТ ГРАЖДАНИТЕ, ПРОТЕСТИРАЩИ СРЕЩУ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ/TTIP)

 

ДО:  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

         Г- Н ПЛЕВНЕЛИЕВ – ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         ДЕПУТАТИТЕ ОТ 43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

         БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

 

Като български граждани, незапознати с духа и детайлните цели на ТПТИ, което се води в дълбока секретност, до постигане на пълна прозрачност по отношение на споразумението и включване на гражданските организации в процеса, настояваме преговорите да бъдат прекратени.

 

corporates-1d516-6e325

 

Държим българските управляващи – президент и правителство, което и да е то в следващия мандат, преди да показват необоснован ентусиазъм по отношение на ТПТИ, да отговорят на следните въпроси:

  • България участва ли в подготовката на ТПТИ и, ако – да, с кои свои политици и експерти?
  • Какви предложения са направили те досега във връзка със защитата и гарантирането на националните интереси?
  • Ако е имало такива предложения, с кои обществени среди са били съгласувани те?
  • Правени ли са разчети и прогнози как ТПТИ ще се отрази на българската икономика, социалната сфера и екологията?

 

Тъй като до момента не личи някой от българските политици да е изразил загриженост относно социалната и екологична цена на споразумението, ги призоваваме като наши избраници и представители да защитят правата ни и да изпълнят следните искания, които се основават единствено на оскъдната и предимно неофициална информация за споразумението и ще бъдат допълвани в процеса на общественото обсъждане:

1)      Да създаде нарочен интернет сайт, в който да бъдат качени всички документи, анализи и оценки свързани с TTIP. Документите да бъдат публикувани и на български, и на английски, за да избегнем „пропуски“ в превода.

2)      Да се противопоставят на възможността корпорации да съдят европейски държави.

3)      Да настояват САЩ да приеме златните трудови стандарти /право на сдружаване, борба с принудителния труд, антидискриминационни мерки, забрана на детския труд и пр./, които  са приети не само от всички държави-членки на ЕС.

4)      Да гарантират запазване на регулациите и стандартите, които изграждат социални, екологични, потребителски защити.

 

Ние не приемаме крайностите – краен протекционизъм или неограничен от основни стандарти и принципи „свободен“ пазар. Смятаме, че Европа може да се конкурира с най-добрите на световния пазар, без да отстъпва от своите стандарти. Затова предлагаме алтернативен поглед към водената от ЕС политика:

Споразумение между ЕС и САЩ в областта на международната търговия и инвестиции би могло да бъде много полезно, ако не се занимава с функциите на арбитража, а с истинските проблеми на световната икономика. Ако тези две икономически зони наложат общ стандарт, биха могли да се решат тежки проблеми, които все повече застрашават глобализацията, благодарение на хаоса, липсата на регулиращи норми и поддържащи тези норми институции.

Това са: трудовият, социалният, екологичният дъмпинг чрез които се провежда нелоялна конкуренция и се тласкат държавите към „надпревара към дъното“. Изходната догма на всички инвестиционни споразумения изглежда е, че стандартите са просто пречка за търговията, а те са правила, които правят живота, в това число живота на икономическите субекти, предсказуем и възможен.

Нужно е истинско  споразумение между всички държави и съюзи в следните области, които, за съжаление, са изцяло игнорирани в настоящите преговори:

1) Гарантиране и подписване на златните трудови стандарти. Те са припознати и подписани от всички държави-членки на ЕС, както и от кандидатките, но не и от САЩ.

2) Приемане на регулации за ограничаване на финансовите спекулации. За да предотвратим нова световна икономическа и финансова криза, причинена от тях.

3) Данък върху финансовите транзакции. Тази мярка, за която настоява огромна част от европейските граждани, ще бъде ефективна, ако се приложи едновременно от двете най-големи световни икономики. Тя ще отслаби дестабилизиращите флуктуации в потоците на горещи пари, които циркулират по света.

4) Бойкот на „данъчния рай“ – бил той остров или щат – защото тези места са начин за източване на приходите от националните бюджети и водят до деградацията на националните условия за бизнес и цялостната обществена среда. Забрана за партньорство с фиктивни фирми без дейност от типа „пощенски кутии“.

5) Бойкот за внос от страни, в които не се спазват минимални екологични, хуманитарни и цивилизационни  изисквания.

 

Това, че се бяга от истинските проблеми на международната търговия, показва чии интереси изразява инициативата за ТПТИ, защо е такъв форматът на преговарящите и защо изпълнява рушителни идеи.

 

Подписали организации:
сдружение „Солидарна България“
„За Земята“
Социален център „Хаспел”
Българската Левица
Зелената Партия
ПП Зелените
„Федерация на българските пчелари“
Националната антибедност мрежа

Bh_Nomer_prezident

 

 

 

 

Bh_Nomer_NS

Коментари

коментара