Изразяваме категоричното си несъгласие с предвидената отмяна на чл. 26 и чл. 31 ал. 1 от Закона за политическите партии, която беше гласувана на първо четене на 27 юни 2013 година. С приемането на това изменение управляващите постигат три цели:

1) Отговарят на късогледите популистки крясъци срещу държавното финансиране на партиите;

2) Същевременно по никакъв начин не накърняват собствения си интерес;

3) Нанасят удар върху извънпарламентарните си конкуренти.

Българският народ категорично заяви, че иска и очаква реформиране на политическата система. С това решение се преследва точно обратното – запазване на статуквото, спиране на теченията за промяна и узурпиране на партийната система от 4-те партии в парламента. Посочените резултати от промяната не са в интерес на българските граждани, не са в интерес на демократичните принципи за плурализъм и прозрачност.

Напомняме, че част от мотивите за приемане на практиката на държавно финансиране на политическите партии беше нарастващата зависимост на партиите от корпоративно финансиране и неспазването на правилата за финансиране на предизборните кампании. Основната цел беше да се усъвършенстват правилата за субсидиране на партиите и да се разшири публичността на партийните финанси и контролът върху тях.

Стъпката, която предстои да бъде финализирана на второ четене, е в обратна посока. Към монопол на едрия капитал върху политическото представителство, поради неизбежната зависимост в резултат на корпоративното финансиране на политическите партии. Към все по-голямо ограничаване на и без това незначителното представителство на българските граждани. Към фактическо унищожаване на възможностите за изграждане и заявяване в общественото пространство на алтернативни мнения и препоръки.

Проблемът не е в съществуването на субсидиите, а в техния размер, особено за големите партии. На база на получените гласове ГЕРБ ще получават по 13 млн. лв. годишно, което прави общо 52 млн., ако парламентът изкара пълния си мандат. Печалбата е внушителна дори за работещите предприятия в страната. При БСП също субсидията е приблизително в този размер.

Известно е, че с отмяната на субсидиите за извънпарламентарните партии се насърчава реваншизмът на „Атака”, която разчита по този начин да се разправи с конкуренцията си в лицето на Националния фронт за спасение на България. Но закони не се приемат, за да се угоди на отделни партии и личности. Нормотворците следва да се водят от принципи и ценности, които не се изменят според кворума.

Сдружение “Солидарна България” предлага да бъде създаден нарочен фонд, който да администрира средствата, който ще бъдат отпускани под формата на партийна субсидия за всяка партия, събрала над 1% от действителните гласове на последните парламентарни избори. Възможна е смяна на механизма на отпускане на средствата – въвеждане на разходопокривна система, при която партиите могат да усвояват субсидия до определен размер спрямо изборния си резултат.

Партийната субсидия да бъде отпускана само при доказано направени разходи от партията със съответните счетоводни документи, а разходите, за които ще се плаща да са строго регламентирани в нормативен акт. Така може да бъде преустановена порочната практика партиите да пазят държавни средства в партийни влогове, без да ги използват за  дейности, които да развиват демократичните нагласи и да отговарят на обществените очаквания.

Когато бъдат анализирани практиките в други държави, партийните нужди в България и натрупания до момента опит, може да се направи ревизия в размера и начина на отпускане на субсидиите, така че да няма злоупотреба с държавни средства, не и да се стига до ограничаване на плурализма.

Позицията е изпратена на председателя на НС, парламентарните групи на Коалция за България, ДПС, ГЕРБ.

Коментари

коментара