На 09.11.2013 г. бе учредена „Националистическа партия на България”, в която се вливат няколко организации, сред които „Национална съпротива”, „Кръв и чест”, „Офанзива” и др. Водещото послание на тези формации е превъзходството на бялата раса. Международната неонацистка мрежа „Кръв и чест“ /Blood and Honour/ е забранена в няколко държави – Германия, Испания, Русия.

В програмата на новоучредената партия са заложени цели и внушения, които:

– настройват едни български граждани срещу други на базата на различния им етнически произход;

–  на определени групи от българските граждани се преписват престъпни наклонности и паразитен начин на живот;

–  призовават към саморазправа с „железен юмрук“;

–  иска се промяна на държавата от светска в религиозна /християнска/ държава.

 

Текстовете от тази програма, освен че са в противоречие с Конституцията на Р България, могат и трябва да Ви сезират за образуване на досъдебни производства по чл.62, а и по чл. 108 и чл. 109 от НК.

Двете организации са печално известни от години. Хора близки на „Национална съпротива”, тъй като движението е неформално, бяха обвинени за нападението върху група младежи в трамвай №20. Младежите, които бяха пребити, отиваха на официално разрешен митинг за подобряване условията във Временния център за настаняване на чужденци в с. Бусманци. Повечето изповядват леви идеи. Въпреки, че нападението е внимателно планирано и добре организирано, пр.пр 29785/2010 г. беше заведена като нападение по хулигански подбуди.

По време на февруарските протести група членове на „Кръв и чест” нападнаха и биха мирно протестиращи студенти, с многократно изразявана антифашистка позиция, с думите: „ние сме фашисти и ще ви унищожим”. По случая има образувано досъдебно производство и пр.пр.№10954/2013 г.

На 01.05.2009 г. в Борисовата градина членове на тези две движения нападнаха празнуващи деня на труда като част от участващите в масовия побой, бяха осъдени по бързата процедура за дребно хулиганство.

Откритите, публични, несанкционирани ксенофобски призиви за въоръжаване и саморазправа в началото на месец ноември 2013г. имаха незабавен резултат – поредица от нападения над хора с различен цвят на кожата, изповядващи различна религия. Според свидетели на едно от престъпленията в центъра на столицата, побойниците са ритали и скачали върху жертвата с викове „За България!“. Оварваряването не е път към цивилизацията.

Прави впечатление нежеланието на представители на Прокуратурата на Р България да образуват досъдебни производства за извършени престъпления, не по хулигански подбуди, а с политически мотив.

Считаме, че бедността, липсата на работни места, корупцията в държавата, в съчетание с идващата от Близкия изток, Азия и Африка бежанска вълна са благоприятна почва за развитието на крайнодесните партии в страната.

Прокуратурата има задължение да осъществява надзор върху законността в страната. В тази връзка настояваме представителя на Прокуратура на Р България да се запознае съвестно с изложените факти и да се противопостави на регистрирането на „Националистическа партия на България” от българския съд.

Долуподписаните организации и граждани не приемаме регистрацията на противоконституционни партии от всякакъв тип, без значение с неонацистки или етнически характер. Както историята показва, заиграването с тази тема може да струва скъпо на всички ни.

Настояваме за бързо и законосъобразно разглеждане на посочените по-горе прокурорски преписки, като се изследва мотива за извършване на престъпленията.

 

Сдружение „Солидарна България“, ПП „Българската Левица“, инициатива „Нови леви перспективи“, член  на „Български социален форум“ и пострадали от неонацистки нападения студенти

19 ноември 2013г.

Коментари

коментара