Уважаема г-жо Караджова и господа министри,

Поредната новина за строеж, който тихомълком е започнал върху защитена природна зона в Иракли, ме безпокои и разгневява като гражданин на държавата, която вие сте избрани да ръководите за срок от 4 години. Тези новини говорят за корупция, липса на отговорност и безпринципност на правителството и неговите служители.

Териториите, определени като резервати или зони със защитен статут не са частна собственост. Те са държавна собственост и това не означава, че са собственост на министри и кметове, а че са собственост на българските граждани. Вече няколко пъти държавни служители като вас, а очевидно, след този случай, и вие, се опитват цинично да се облагодетелстват като сключват и съдействат за сключването на неморални и незаконни сделки за строеж в зони със специален статут.

Това е противозаконно и аз изисквам от вас да го спрете и да потърсите и поемете отговорност за нарушаването на законите и за безпринципните сделки зад гърба на нашата общественост.

С уважение, което намалява с всеки изминал ден,

Цветелина Христова,

гражданин

 

Писмото е изпратено на: minister@moew.government.bg и GIS@government.bg

Коментари

коментара