Малка част от широко разпространяваните неистини за природния газ

I. В неделя, 15 май 2022 г., началникът на политическия кабинет на министър-председателя на България Лена Бориславова заявила: „Турски поток е изключително скъп. Този проект е построен за рекордно кратко време, но няма разклонения за България и това е в ущърб на националните интереси.“

От 1 януари 2020 г. България получава руски газ не от Трансбалканския газопровод през Румъния, а през Балкански (или Турски) поток през Турция. Изцяло, напълно, на 100%. Какво означава в такъв случай „няма разклонения за България“?

II. Икономистът Георги Ангелов обяснява, че цената на руския газ се е увеличила 9 пъти от миналата година, затова било по-изгодно да сменим доставчика. Това твърдение се подема от редица други експерти и се прокарва на политическо ниво от представители на „Демократична България“, като евродепутата Радан Кънев например.

Цената на руския газ за България се определя по формула, в която се отразяват цените на холандската борса и цените на петролните деривати. Т.е. ако руският газ се е оскъпил, то това е следствие оскъпяването на природния газ на европейската борса. Да си спомним също, че промяната на формулата, която оскъпи газа, се наложи след водено от ЕК дело срещу Газпром. По старата формула нямаше да има такова увеличение. Тогава щатните евроатлантици обаче ръкопляскаха бурно на промяната и празнуваха победата на ЕС.

III. Друго твърдение на г-н Ангелов и всъщност на всички проамерикански експерти: „През 2021 г. Русия ограничи доставките за Европа, създавайки изкуствен дефицит.“

Темата беше многократно дискутирана още миналата година, тъй като това беше причината и за увеличение на цените на електричеството, вкл. в България, защото България като старателен изпълнител отвори енергийния си пазар и изравнихме цените с европейските. Защо не е вярно, че Русия е създала дефицит:

1. През първата половина на 2021 г. настъпи икономическо оживление, след като пандемията през предходната година редуцира производството.

2. Отново през първата половина на 2021 г. производството на ток от вятър в Германия спада от 65 TWh за същия период на 2020 г. на 51 TWh.

3. Двете точки горе предопределят нарасналото търсене на газ – да, и за Европа това е основно руски газ. Русия казва, че не може да задоволи напълно това по-високо търсене, но изпълнява подписаните договори с европейските компании.

Ако е създаден дефицит, то той е следствие от недалновидната европейска политика – заявени са по-ниски от нужните количества газ за 2021 г. И от факта, че Германия разчита, че вятърната енергия ще й гарантира близо 25% от ел. енергията. Но е забравила да сключи споразумение с Господ, за да й гарантира устойчив вятър.

Коментари

коментара