Организаторите на протестиращите правят опити да решат натрупаните с десетилетия проблеми сега и веднага. „Солидарна България“ би взела участие в търсенето на път за излизане от политическата криза. Разговорът за това трябва да започне, но междувременно сметките трябва да се плащат.

Тъй като дискусията избяга твърде далеч от конкретния проблем, предлагаме няколко точки, които смятаме, че ще помогнат за разплитането на възела с очевидно манипулираните сметки за ел. енергия.

1. Преразглеждане от страна на ЕРП-тата на всички сметки,  увеличени с над 25% спрямо предишния месец. Срок за отговор – 7 дни.
 Мотив: При ЧЕЗ отчетния период за декември е с 6 дни по-дълъг, това е 20% от месеца. Затова увеличение на сметката с 20% е обяснимо. Подобно изчисление може да се направи и за останалите ЕРП-та и да се адаптира нормалния процент увеличение спрямо периода.

2. При неудовлетворителен за клиента отговор от ЕРП-то по т. 1, ДКЕВР да преразгледа случая до 7 дни.

3. До установяване на коректността на сметката потребителят не дължи лихва на електроразпределителното дружество.

4. Разкриване на временни бюра на ДКЕВР във всички областни градове. Възстановяване на мейла им за жалби, който беше закрит.
Мотив: Понастоящем е невъзможно да бъде подадена жалба онлайн, ако гражданинът не притежава електронен подпис.

5. Комисия за защита на потребителите да даде ясен отговор защо отказва да се ангажира със защита на клиентските права на потребителите на ел. енергия.

6. ДКЕВР да изработи механизъм и разкрие държавни лаборатории за контрол и проверка на електромерите. Към момента служителите на ЕРП идват, свалят електромера и го носят в лаборатории на компанията!

7. Ел. таблата поставени на 13 метра височина да бъдат свалени на човешки ръст. EVN вече са го направили /техни твърдения: http://www.youtube.com/watch?v=io_YxUweyfI/. Посочената цел на поставянето на средството за измерване на недостъпна височина е: „гарантиране на живота и здравето на хората“. Истинската – да се предотвратят кражбите. Практиката е ограничаване на достъпа до показанията на електромера, без значение има или няма осъден за кражба потребител.

8. ДКЕВР и МИЕТ да прегледат документите за извършени от ЕРП инвестиции. При откриване на разходи, осчетоводени като инвестиции, които по същество не представляват такива, лицензът на ЕРП да бъде отнет.

9. При неизпълнение от страна на ЕРП на влязло в сила съдебно решение, лицензът на същото да бъде отнет.

Въпросът със собствеността на ЕРП-тата стои на дневен ред. Одържавяване или либерализация – дискусията е продължителна и тежка. Какъвто и да е отговорът, контролът от страна на регулаторния орган е задължителен. Особено в тази тежка криза.

Коментари

коментара