Загуба на работни места, трайна безработица и социални дисбаланси са сред мотивите за отхвърляне на споразумението с Канада

Pirinski_edit

Георги Пирински

Във връзка с процедурата по ратификация на търговското споразумение между ЕС и Канада в ЕП, отделните комисии трябва да излязат със становище как ще се отрази договорът върху секторите, които те наблюдават. Публикуваме превод на проекта за позиция на Комисията по заетост и социални въпроси. Докладчик е българският евродепутат Георги Пирински. Ако бъде прието, това становище би трябвало да се вземе предвид от Комисията по международна търговия, каквато е обичайната практика. Водещата комисия също трябва да разгледа споразумението и на свой ред да изкаже мнението си за него, преди да влезе в пленарна зала за гласуване.

Междувременно активисти на влиятелната неправителствена организация „Friends of the Earth“ алармираха, че ръководството на Европейския парламент е готово да приложи апаратна хватка – становищата на всички комисии, с изключение на водещата, да не се разглеждат поради кратките срокове за действие.

 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ

на Комисията по заетост и социални въпроси

за Комисията по международна търговия

Относно предложението за решение на Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС, или СЕТА) между Канада, от една страна и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга

(10975/2016 – C8‑0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Докладчик: Георги Пирински

Кратка аргументация

Очакваните резултати от СЕТА са създаване на достойни работни места, балансирано нарастване на доходите и разширяване на възможностите за предприемачество. По отношение на създаването на достойни работни места обаче емпиричните доказателства, базирани на модели от реалния свят, в най-добрия случай показват незначително общо увеличение на заетостта в ЕС с не повече от 0.018% след 6-10 години действие на договора. Скорошни изследвания, използващи такива модели, прогнозират загуба на 204 000 работни места за целия ЕС, включително 45 000 във Франция, 42 000 в Италия и 19 000 в Германия. Нещо повече – оценката за ефекта върху устойчивото развитие показва значителни размествания по сектори, което в крайна сметка води до увеличение на дългосрочната безработица.

Що се отнася до доходите, проучванията сочат, че споразумението ще допринесе за увеличаване на разликата в доходите на квалифицираната и неквалифицираната работна ръка, а по този начин ще се увеличи неравенството и социалното напрежение. В допълнение се очаква промяна и в структурата на доходите в рамките на националните икономики, за ЕС очакваният ефект е 0.66% увеличение в полза на собствениците на капитал, а по този начин още повече се задълбочават социалните дисбаланси.

Споразумението не съдържа отделна глава със конкретни мерки в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП). В ЕС към момента има 20,9 милиона МСП (93% с по-малко от 10 служители), но само 619 хил. изнасят продукция извън ЕС. В либерализираната среда, която ще създаде СЕТА, тези предприятия ще бъдат изправени пред огромна конкуренция от страна на големите северноамерикански транснационални корпорации, а това ще застраши 90-те милиона работни места (67% от общата заетост), които те осигуряват.

Въпреки че СЕТА съдържа специална глава за търговията и труда, налице е явен дисбаланс между нивата на защита, които се предвиждат за инвеститорите и за интересите и правата на работещите. Привилегированият статус, който се дава на инвеститорите със системата ИСС (бел. ред. – механизмът за съдене на държави), е в ярък контраст с консултационния механизъм, предвиден за защита на интересите и правата на работещите.

Доказан е ефектът на отслабване на търговията с развиващи се страни, в този случай основно африкански, когато се улесни търговията Север-Север. Това е особено вредно, ако се вземе предвид належащото постигане на целите за устойчиво развитие на ООН за 2030 г. като единствен начин да се преодолее задълбочаващото се неравенство между развити и развиващи се страни и да се противодейства на бързо ескалиращото миграционно напрежение.

Налице са също така сериозни съмнения относно съвместимостта на клаузата за ИСС със съществуващото законодателство на ЕС, както и относно принципа на временно прилагане.

Поради което се счита за задължена да призове Комисията по международна търговия да не даде съгласие за споразумението.

******

Комисията по заетостта и социалните въпроси призовава Комисията за международна търговия, като водеща комисия, да препоръча на Парламента да не дава съгласието си за предложението за решение на Съвета за сключването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС, или СЕТА) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга.

 

Актуализация от 9 декември 2016 г.

Комисия в Европарламента отказа подкрепа за СЕТА

На 8 декември Комисията по заетостта и социалната политика прие становището. Бяха отхвърлени три предложения за поправки, внесени от депутати от Европейската народна партия и либералите, които предлагаха Комисията да подкрепи СЕТА.

Становището, подкрепено от мнозинството в Социалната комисия, е важно постижение за европейските граждани, работници, синдикати, национални и регионални власти и в ЕС, и в Канада, които се борят за възприемането на нов подход към търговските споразумения. Икономическите, търговски договори трябва да гарантират трудовите, социалните и екологичните права на хората, преговорите да бъдат водени демократично, публичните власти да запазят възможността си да регулират в интерес на гражданите.

Коментари

коментара