Позиция на сдружение „Солидарна България“ относно резюме от доклада на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“

До министъра на енергетиката г-н Николай Павлов

Снимка: „Сливен нюз“

 

Уважаеми г-н Павлов,

Сдружение „Солидарна България“ изразява учудването си от половинчатия, непрозрачен и манипулативен подход за провеждане на обществено обсъждане по наистина базова за българската икономика и общество тема, каквато е развитието на енергийния сектор. Публикуваният документ е само резюме на доклад, за който ние като български граждани сме платили. Мерките, които ще бъдат предприети въз основа на дадените от Световната банка препоръки, ще окажат дългосрочно въздействие върху качеството на живот, производството, нивата на бедност в България. Недопустимо е Министерството на енергетиката да държи в тайна планове и стратегии, които засягат всички граждани.

Т.нар. резюме беше публикувано на 17 февруари 2017 г. В своя публикация обаче в-к „Капитал“ информира какво съдържа и не съдържа цялостният доклад на Световната банка още през януари тази година. Защо един частен, пробизнес вестник има достъп до пълния текст на доклада, но не и българските данъкоплатци?

Дори в този вид предложенията на анализаторите от Световната банка имат сериозни дефекти. Ще посочим само някои от тях:

  • Няма финансова оценка на ефектите от предложенията: Как ще се отрази поредната реформа (отново на тъмно) върху финансовото състояние на държавните предприятия в сектора? Колко струват на обществото дългосрочните договори с преференциални цени? Как би се развил сектора, ако бъдат прекратени?
  • Експертите подчертават, че приоритет е обединението с електроенергийния пазар на ЕС и либерализацията на сектора, за да има конкуренция и най-общо защото така трябва. Как ще се отрази на бюджетите на домакинствата? – очевидно не е тема на този анализ. Обединението с европейския пазар може само да увеличи крайните цени. По данни на Евростат, цената на електрическата енергия без данъци в България е 0,08 евро, средноевропейската – 0,14 евро. Не може да има обединение на пазари, докато все още не е извършено синхронизиране на доходи и данъчни системи. С български доходи не могат да се плащат европейски цени!
  • Предлагат се модели за подпомагане на енергийно бедни домакинства, като същевременно се признава, че и те са крайно недостатъчни за компенсиране на очаквания ръст на цените. Колко и какви трябва да бъдат, за да са достатъчни? Ако, както казват експертите на Световната банка, предвиденото частично подпомагане за 100-150kWh месечно потребление няма да покрие негативните ефекти върху бедните домакинства, какви трябва да бъдат помощите, за да са адекватни, и колко ще струват на националния бюджет?
  • В резюмето на доклада експертите твърдят, че техните препоръки целят въвеждането на нов пазарен модел в енергийния сектор. Модел, при който се гарантират печалби (чрез компенсации изплащани по силата на Договори за разлика), а обеднелите още повече домакинства се подпомагат допълнително от държавния бюджет, не е пазарен.
  • От публикуваната досега информация е видно, че главна цел на реформата е окончателно изтласкване на домакинствата от т.нар. регулиран пазар на електроенергия, като същевременно се предвиждат компенсации с държавни средства за производители, които не са продали или са продали под преференциалните цени предлаганите количества на енергийната борса. Това е добре познатият порочен модел – приватизация на печалбите и национализация на загубите. Или с други думи – капитализъм за домакинствата, „социализъм“ за компаниите! Затова ли беше необходимо за пореден път да се поръчва стратегически документ на външен изпълнител с парите на данъкоплатците, при положение че те издържат достатъчно държавни институции и експерти, в чиито задължения влиза както изготвянето на подобни документи, така и защитата на обществения интерес? Между другото очакваме от Вас и да оповестите колко е струвал този „доклад“ на българските граждани.

 

Уважаеми г-н министър,

Сдружение „Солидарна България“ настоява да бъде публикуван пълният доклад, изработен от Световната банка, с всички прилежащи бази данни, които са били ползвани за изготвянето му. Текстът трябва да бъде оповестен на български език. Пренебрежението, което демонстрират експертите, като дори не са си направили труда да преведат няколкото графики в тези 20 странички, е недопустимо. Дори европейските документи се превеждат на български, за да може гражданите да преценят дали решенията са взети в техен интерес. Тук ни се предлагат генерални промени в енергийната система на език, който не всички владеят. И не са длъжни.

Както се подчертава в Стандартите за обществени обсъждания: Консултациите не са лукс, който можете по преценка да пропуснете. Те са задължителни преди приемането на даден нормативен акт/стратегически документ.

Не резюмето, публикува се и се коментира пълният документ. За да се състои реална дискусия за бъдещето на енергетиката. Национални решения не се взимат под прикритието на псевдообсъждания.

 

Коментари

коментара