Проверете лично, вместо да се доверявате на чужди интерпретации

 

Основни принципи на прогресивното облагане:

  • Ако необлагаемият минимум е 460 лв., този, който получава 461 лв., ще плати данък само на единия лев над минимума.
  • Необлагаемият минимум важи за всички доходи – дори за тези над 100 000 лв. например.
  • Със следваща, по-висока ставка се облагат доходите, които надскачат определено ниво. Груб пример при посочената по-долу таблица: при заплата от 1500 лв. първите 460 лв. не се облагат; тези между 460 и 1000 лв. се облагат с 10% данък; доходите между 1000 и 1500 лв. – със 15%.

За да не зависите от чужди интерпретации, проверете какъв е и какъв би бил размерът на вашия данък, при предложената скала.

Въведете бруто заплата
Задължителни осигурителни вноски
13,34% от облагаемия доход (без отношение към вида на данъчната скала)
Настоящ размер на данъка
Нов размер на данъка
Разлика между новия и настоящия данък
(отрицателно число означава, че ще плащате по-малко)

 

Tаблица за прогресивно облагане.
Месечна данъчна основа Данъчна ставка
0 – 460 лв. 0%
461 – 1000 лв. 10%
1001 – 2000 лв. 15%
2001 – 5000 лв. 20%
5001 – 10000 лв. 25%
Над 10000 лв. 27%

 

Заложени в калкулациите условия:
• Необлагаем минимум – 460 лв., колкото е размерът на минималната работна заплата за 2017 г.
• Общите осигурителни вноски за сметка на работника са в размер на 13,34% от брутната заплата. Това са нивата за 2017 г. Данъкът се начислява, след като са удържани всички осигурителни вноски.

 

Ние не твърдим, че тази скала е най-добрата. Използваме я само за илюстрация на ефекта от прогресивното облагане върху разполагаемия доход на работниците и служителите. При нея доходите под 2200 лв. ще нараснат. При други скали ситуацията ще бъде различна.

 

 

Коментари

коментара