НЯМА ДА ЧУЕМ ИСТИНАТА, АКО НЕ Я ИЗРЕЧЕМ САМИ.

 

„СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ е дискусионна мрежа на граждани, изповядващи ценностите свобода, солидарност, справедливост.

Мрежата е място за свободен дебат и механизъм за координиране действията на членовете й.

 

„СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ счита, че:

Дясната динамика в България е изчерпана. Обществото се нуждае от възстановяване на солидарните връзки, които превръщат масата от индивиди в обществен организъм.

Истинският дефицит у нас не е дефицитът на компетентност, а дефицитът на политическа воля.

Успехът на социалдемократическия проект в България преминава през реалната конкуренция на кандидати и идеи в левия спектър.

Натрапчивият PR не може да запълни вакуума от политики във всички сфери.

Големият ресурс за лява политика в България е в отвоюването на държавата от престъпността и корупцията, в налагането на закона, в борбата с картелизацията на икономиката, реформата на правосъдието, в хармонизирането на обществените контрасти. България трябва да заложи на своята изключителност /инвестиции в образованието, туризма, приоритет на биоземеделието/, нежели да се включва в социалния дъмпинг.

Екологичните императиви трябва да залегнат редом със социалните в програмата на социалдемократическата левица.

 

Нашето кредо е: свободомислие и инициативност.

 

Мотото на форума на „Солидарна България“ е: ГОВОРИМ В ПРАВ ТЕКСТ!

 

E-mail: solidarnabulgaria@gmail.com

Коментари

коментара