САЩ ще имат право на съвещателен глас в европейското законодателство

 

Таен документ от преговорите по ТПТИ дава нов повод за гняв: предвижда се система за ранно предупреждение на закони и стандарти, която дава право на отсрещната страна да изразява несъгласието си. Американците са искали дори повече правомощия.

 

Автори: Хендрик Кафзак, икономически кореспондент в Брюксел и Максимилиан Вайнгартнер, икономически редактор

 

das-nun-bekannt-gewordene-geheimpapier-zur-gegenseitigen-mitsprache-ist-fuer-ttip-gegner-ein-gefundenes-fressenХлорирани пилета и специални съдилища за концерните – върху това беше концентрирана доскоро критиката към планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ). Но съвсем скоро на преден план може да излезе една съвсем нова тема: съвместната работа по регулациите. Звучи разумно, но крие висок конфликтен потенциал. Със споразумението Еврокомисията и САЩ искат да започнат съвсем различно партньорство. Целят не само да премахнат търговските бариери. Искат да попречат изобщо на появата на нови правила и стандарти, които възпрепятстват търговията. Никакви закони, никакви екостандарти, никакви правила за защита на потребителя не могат да влязат в сила, без партньорите да са ги видели. Американците ще имат право да се изказват за законодателството в ЕС, в държавите – членки и дори за законите на ниво германски провинции (български общини – бел.ред.).

Европейската комисия в момента работи ударно върху предложението си по споразумението към американците, което иска да публикува преди лятото. „Франфуртер Алгемайне Цайтунг” разполага с чернова на документа. На десет страници Еврокомисията обяснява как иска да предотврати появата на нови пречки в търговията. В центъра на документа трябва да бъде система за ранно предупреждаване за закони и стандарти. Най-малко веднъж годишно двете страни трябва да публикуват списък с планираните регулаторни мерки, се казва в 5 чл. на документа, и то на централно и местно ниво, тоест и на ниво провинции.

 

Публикуваме изтеклия документ, с който „Солидарна България“ разполага: EU-US TTIP Negotiations Regulatory Cooperation Draft

Инициаторите трябва да назоват причината и целите за намеренията си, както и времева рамка и анализ за последствията на новите мерки върху трансатлантическата търговия и инвестиции. На всеки засегнат трябва да бъде дадена пълната възможност да изкаже мнение по предложението.

 

Shultz_TTIP

 

 

Критика от НПО сектора

 

Въз основа на този списък търговските партньори ще определят притеснителните законови промени или планирани стандарти и ще изискат право на съвещателен глас при инициаторите на промените от обратната страна. Това следва да бъде възможно и за вече съществуващи закони и стандарти. Кой ще участва в съвещанията зависи от вида на предложението. Може да бъде Комисията, държава-членка или пък регулаторна институция.

При поискване търговският партньор трябва да предостави допълнителна информация, включително научни документи и данни. Цел на сътрудничеството ще е приравняването на стандартите и правилата не само на двустранно, но и на многостранно ниво. Като най-висша инстанция ЕС трябва да създаде „Regulatory Cooperation Body“ (Институция за регулаторно сътрудничество).

С това свое предложение комисията се натъква на сериозна критика от НПО сектора, например от Съюза на потребителите „Beuc”, тъй като новият процес ще забави драстично въвеждането на нови закони и стандарти. „Ако ЕС, държавите-членки и дори провинциите излагат предварително всяко свое предложение и са принудени да поискат мнението на обратната страна с толкова тежки бюрократични стъпки: това ще създаде огромни затруднения на законодателството“, казва Йоханес Клайс от „Beuc”. А ако бъдат взети предвид свързаните с това разходи, на дневен ред изниква въпросът дали това е голямо предимство, сравнено със сегашното положение, при което европейските предприятия в отделни случаи се приспособяват към американските правила.

По-сериозна е критиката на европейската инициатива „STOP TTIP”, която до момента събра повече от 1 милион подписа срещу Трансатлантическото споразумение за свободна търговия. Михаел Ефлер, говорител на сдружението „Повече демокрация” и представител на гражданската инициатива, предупреждава, че така либерализирането ще бъде окончателно циментирано в крайното споразумение. Сътрудничеството по отношение на регулациите дава възможност за повлияване на законодателството в най-ранна фаза, без в процеса да бъдат включени парламентите на отделните държави. Според Еврокомисията обаче регулаторното сътрудничество не е предварителна или допълнителна стъпка към законодателството. Тя просто „ще придружава нормалния процес”.

По този начин търговските партньори не биха могли да попречат на нови закони или стандарти, твърдят от Еврокомисията. Ако партньорът накрая на съвещанията реши да не вземе предвид гледната точка на отсрещната страна и да приеме спорния закон или стандарт, той не би трябвало да среща пречки или ограничения, според черновата за преговорния текст. В това отношение американците са настоявали за много повече права, признават от комисията. Не са изисквали право на вето. Но фирмите според тях би следвало да получат повече възможност за правни действия, ако се чувстват ощетени.

Все още не е ясно по какъв начин в договора за свободна търговия със САЩ може да влязат нови правила и стандарти, ако е необходимо. ЕС има опит с текущото напасване на двустранни договори при търговията със Швейцария. Но този опит може да бъде от полза само частично, казва ЕК. Най-сериозният въпрос е дали и къде ще бъдат вписани желаните стандарти, казва Холгер Хестермайер, професор по международни извънсъдебни споразумения към King’s College в Лондон.

 

 

Превод: Лилия Костова

Източник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

 

 

Коментари

коментара