Над 100 граждански организации, сред които и сдружение “Солидарна България”, настояват за спиране на търговски преговори, които ще застрашат допълнително европейските правила за защита на здравето и околната среда и ще засилят кризата с климата. Необходима е промяна на курса.

Health, environment and climate are not negotiable

С изумление и разочарование проследихме последните разговори между Европейската комисия и правителството на САЩ за ново търговско споразумение. Вече е ясно, че Комисията е готова да приеме исканията на Тръмп за намаляване на критериите за безопасност на храните на ЕС в ущърб на общественото здраве, благосъстоянието на животните и околната среда, като същевременно подкопава и ангажиментите на ЕС по отношение на климатичните промени.

Страхът от заплахите на американския президент, че ще наложи високи мита на европейските автомобили, не може да бъде оправдание за отстъпление от основни обществени интереси. Тази промяна в позицията на Комисията, станала видима след месеци на преговори зад закрити врати и до голяма степен скрита от очите на обществеността, е силно тревожна. Призоваваме правителствата и парламентаристите в ЕС да окажат натиск върху Комисията за промяна на курса. Трябва ясно да се заяви на американските власти, че нашето здраве и околна среда не са за продан.

Натискът от американски преговарящи върху ЕС да снижи стандартите си не е нещо ново. В скорошни изявления министърът на земеделието на САЩ Пардю твърди, че сделката ще зависи от отстъпките на ЕС:

  • да се позволи вноса на месо, обезпаразитено с киселина или хлор, или третирано с хормони
  • остатъци от пестициди в храните и фуражите или
  • отмяна на защитните регулации за ГМО.

Новото е отговорът на ЕС. Когато преди беше договорена цялостна търговска сделка със САЩ (ТПТИ), Комисията твърдеше, че тя няма да снижи стандартите. Но скорошни изявления на комисаря по търговията Фил Хоган показват друг подход. Той говори за “дълъг списък от регулаторни бариери в земеделието”, които могат да бъдат “решени” в новото споразумение.

Тези “регулаторни бариери” са там с основателна причина. Имаме правила за пестицидите и химическите хормони в месото, за да предпазим здравето си и околната среда. Имаме ограничения върху ГМО, за да запазим биоразнообразието и потребителите. Имаме ограничения върху месото, третирано с хлор или киселина, заради животните и безопасността на храните. Категоричната подкрепа на европейските граждани за предпазлив подход се видя и по време на обществения дебат за ТПТИ – търговско споразумение, което нямаше да издържи на демократично гласуване в рамките на ЕС, ако съдържаше отстъпките, които сега иска САЩ.

Ние вярваме, че Комисията поставя под риск целите на “Европейската зелена сделка”. Тази цялостна стратегия съдържа няколко елемента, които сега са под прицела на САЩ. Така например, съгласно стратегията, ЕС трябва да работи “за значително намаляване на употребата и риска от химически пестициди”. Нееднократните призиви от Междуправителствения панел за климатични промени  и Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги да се подкрепи устойчивото селско стопанство са в същата посока и са допълнителен аргумент Европа да спази този ангажимент. Въпреки това ЕС не отхвърля изискванията на САЩ да намали амбициите си в това отношение и по този начин рискува да застане зад най-замърсяващия тип селско стопанство. Освен това, като имаме предвид, че този помирителен подход на Комисията е опит да се запази износа от ЕС на автомобили, които са печално известни с вредите, които нанасят на климата, обещанието на Европейската зелена сделка да донесе по-зелен подход към селското стопанство и търговията сега изглежда се подкопава от самата Комисия.

Нещо повече – Комисията дори няма мандат да води преговори по тези въпроси. Мандатът, приет през април 2019 г., не дава пространство за преговори за хранителни и други стандарти за безопасност. Комисарят по търговията Хоган каза, че “се опитва да намери начини чрез регулаторното сътрудничество да разгледаме несвързаните с мита бариери като начин да се поставят селскостопанските въпроси на масата за преговори”. Това подсказва, че комисарят по търговията иска да установи дългосрочен, дискретен диалог зад кулисите, така че да се намери начин да се отговори на изискванията на САЩ, за което той има подкрепата на някои от страните членки. Не трябва да позволяваме това да се случи. Това ще подкопае закони и процедури на ЕС, за които има консенсус от десетилетия, не е включено в сегашния мандат и не трябва да бъде включвано в нов такъв.

Имайки предвид горното, призоваваме европейските правителства в Съвета на ЕС и депутатите да гарантират, че нашите тревоги по отношение на трудовите права и околната среда, прозрачност и участието на гражданското общество ще бъдат чути. Хората, които сме избрали да ни представляват, трябва да поискат смяна на посоката в настоящите търговски преговори със САЩ. ЕС трябва еднозначно да заяви пред американската администрация, че общественото здраве и защитата на околната среда не са за продан, че няма да се поддадем на заплахи и че търговската политика трябва да поставя на първо място хората, околната среда и климата.

 

Подписали:

Attac Austria, Австрия

Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Österreich, Австрия

Allianz gerechtes Handeln, Австрия

transform!at, Австрия

Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation, Австрия

Center for Encounter and Active Non-Violence, Австрия

GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria, Австрия

Evangelische Kirche Hallein, Австрия

Anders Handeln, Австрия

ELA, Баска автономна област

Mouvement Demain, Белгия

vzw Climaxi, Белгия

d19-20, Белгия

CNE, Белгия

Entraide et Fraternité, Белгия

MAP, Белгия

11.11.11, Белгия

European Federation of Public Service Unions (EPSU), Белгия

CNCD-11.11.11, Белгия

Mouvement d’Action Paysanne, Белгия

Сдружение “Солидарна България”, България

Global Aktion, Дания

ClientEarth, Европа

Africa Europe Faith & Justice Network, Европа

Corporate Europe Observatory, Европа

Slow Food Europe, Европа

Seattle to Brussels Network, Европа

European Environmental Bureau, Европа

Friends of the Earth Europe, Европа

Banana Link, Франция

AAF-PSo, Франция

Comité Pauvreté et politique, Франция

Emmaüs International, Франция

confederation paysanne, Франция

réseau Roosevelt IDF, Франция

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, Франция

Fédération Artisans du Monde, Франция

alofa tuvalu, Франция

Comemrce Équitable France, Франция

Sherpa, Франция

Africa Europe Faith and Justice Network France, Франция

Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France, Франция

Veblen Institute, Франция

Attac France, Франция

Aitec, Франция

Collectif stop tafta, Франция

Amis de la Terre France, Франция

BLOOM Association, Франция

Committee in Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas (CSIA-Nitassinan), Франция

Youth and Environment Europe, Франция

Confederation paysanne 24, Франция

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG), Галисия, Испания

PowerShift e.V., Германия

Campact, Германия

BUND KG Bonn, Германия

Kölner Bündnis für gerechten Welthandel, Германия

Zukunftskonvent, Германия

Forum Umwelt & Entwicklung, Германия

Bonner Bündnis gegen TTIP & Co – für solidarischen Welthandel, Германия

Arbeitskreis Freihandelsfalle von Attac München, Германия

Berliner Wassertisch, Германия

foodwatch international, Германия

Sozial- und Schuldnerberatung, Германия

Greenpeace, световна организация

Naturefriends, Гърция

Towards Sustainability Association, Унгария

Clean Air Action Group, Унгария

Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület, Унгария

Green Circle of Pécs, Унгария

Fauna Alapítvány, Унгария

New Hempage jdoo, Унгария

Eletfa Environmental Protection Association, Унгария

Civilek a Mecsekért Mozgalom, Унгария

Environmental Planning and Education Network, Унгария

Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport (Ararat Care for Creation Workgroup), Унгария

FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS IN THE ELECTRIC ENERGY INDUSTRY, Унгария

Szombathely-Herény K. Cs. S Egyesület, Унгария

Védegylet Egyesület, Унгария

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Унгария

Vision Association, Унгария

Holocén Természetvédelmi Egyesület, Унгария

Közép-magyarországi Zöld Kör, Унгария

REFLEX Környezetvédő Egyesület, Унгария

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Унгария

Karátson Gábor Kör, Унгария

Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earh Hungary, Унгария

Heroes of Responsible Dining Foundation, Унгария

Csalàn Egyesület, Унгария

Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület, Унгария

Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Унгария

Zöld Akció Egyesület (Green Action), Унгария

Magosfa Foundation, Унгария

Profilantrop Association, Унгария

GRAIN, международна

Good Energies Alliance Ireland, Ирландия

Feasta: the Foundation for the Economics of Sustainability, Ирландия

Irish Seed Savers Association CLG, Ирландия

Fracking Free Clare, Ирландия

An Claíomh Glas, Ирландия

An Taisce – the National Trust for Ireland, Ирландия

Fairwatch, Италия

Stop TTIP/CETA Italia, Италия

transform! italia, Италия

Latvian Fund for Nature, Латвия

Mouvement Ecologique asbl, Люксембург

Both ENDS, Нидерландия

Transnational Institute, Нидерландия

We&waste, Полша

Instytut Globlanej Odpowiedzialności (IGO), Полша

Stowarzyszenie Rozruch, Полша

Pro-Terra Foundation, Полша

TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Португалия

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System, Португалия

CEPTA, Словакия

SOSNA, Словакия

Umanotera, Словения

Focus Association for Sustainable Development, Словения

ASiA-Associació Salut i Agroecología, Испания

Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió, Испания

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, Испания

Ecoogistas en Acción, Испания

Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Испания

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO(CGT, Испания

Institute for Agriculture and Trade Policy, САЩ и Европа

Коментари

коментара