Подкрепа от Брюксел за идеите на данъчната инициатива „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“

На 10 ноември 2017 г. организаторите на гражданската инициатива за справедливи данъци внесохме в Народното събрание подписи в подкрепа на двете искания: въвеждане на необлагаем минимум и намалени ДДС ставки за стоки от първа необходимост. Тези идеи бяха подкрепени от над 30 000 български граждани.

По време на кампанията бяхме обвинявани в популизъм. Национални вестници упорито игнорираха аргументите ни, но многократно тиражираха статии, които трябваше да докажат, че предложенията ни са неосъществими. Пренебрегваха и поискано от нас право на отговор. Така се променя реалността и фактите се обезсилват в интерес на малобройна клика едри бизнесмени.

Двете искания бяха представени и на обсъждането на Закона за държавния бюджет 2018 в Министерството на финансите. Отговорът на един от експертите на министерството гласеше: „Да в момента има възможност да бъдат въведени намалени ставки за някои групи стоки, но скоро ще има нова директива на ЕК за данък добавена стойност и ще бъде въведена единна ДДС ставка.“

Само два месеца по-късно на 18 януари 2018 г. Еврокомисията публикува официално съобщение със заглавие „Повече гъвкавост на ДДС ставките за държавите членки“. Т.е. случва се тъкмо обратното на заявеното от страна на Министерството на финансите. Защо съвсем нормални искания за минимална европеизация на данъчния ни модел бяха отклонявани с невярна и подвеждаща информация? Според нас, защото е по-лесно да обложиш ниско и среднодоходните групи, отколкото високодоходните. А все някой трябва да пълни държавния бюджет.

Аргументите на ЕК за улесняване на приемането и прилагането на намалени ДДС ставки са два:

  • Данъчната политика е основен инструмент за провеждане на политика и постигане на национални цели и приоритети! С по-ниски данъци за определени стоки се насърчава тяхното потребление. Когато страната има демографски проблеми, най-логичната стъпка е намаляването на цените на детските храни и на стоките от първа необходимост.
  • Намаленото ДДС ще бъде от полза и за малкия и средния бизнес. През 2016 г. КТ „Подкрепа“ и Националният браншови съюз на хлебопроизводителите подписаха общо искане към правителството за по-нисък данък върху хляба, като хлебопроизводителите гарантираха, че намалението на ДДС ще се отрази пряко върху крайната цена на продукта. Със сигурност тези идеи се подкрепят и от други браншови организации, тъй като неспекулативният бизнес разчита не на високи цени, а на по-големи обороти.

Настоящите възможности за диференциран ДДС се запазват и в предложената нова директива – освен стандартната ставка, може да бъдат въведени две намалени ставки, една супер намалена (под 5%) и една нулева (без ДДС). Тези възможности се ползват широко от държавите членки на ЕС. От следващата карта всеки може да проследи в колко държави има преференциално ДДС за храни, водоснабдяване, лекарства и книги.

Единствените две държави, в които този инструмент не се използва, са България и Дания. Но Дания е изключително социална страна. Ако лекарствата за деца са безплатни, няма защо родителите да се притесняват, че ДДС-то не е намалено, нали?

Тежестта на ДДС в семейния бюджет, особено на нискодоходните групи, които харчат целия си месечен доход, за да се изхранват и да плащат битови сметки, е 20%. Те не спестяват, не инвестират в ценни книжа, т.е. целият им доход се облага с данък добавена стойност. При доход от 600 лв. на месец домакинството плаща цели 100 лв. за ДДС! Този данък отнема огромна част от разполагаемите средства на семейството.

Един от стълбовете на новата директива е замяната на списъка с диференцирани ДДС ставки по държави членки със списък на продукти, чието ДДС задължително трябва да е стандартно, не намалено. Това са стоки като оръжия, алкохол, хазарт и цигари. Както споменахме по-горе, с намаленото ДДС се насърчава потреблението на стоки от първа необходимост, които се отразяват пряко върху качеството на живот на гражданите. Но със стандартна ставка може и да се ограничава купуването на други стоки – вредни за здравето или средата, в която живеем. Единственият пропуск, според нас, в така предложения текст е липсата на завишена ДДС ставка за луксозните стоки.

След като Еврокомисията косвено подкрепи исканията на данъчната инициатива „Да спрем машината за неравенство!“, сега чакаме отговора на Народното събрание. Исканията ни са разпределени в три комисии: водеща е Комисията по бюджет и финанси с председател г-жа Менда Стоянова, становища трябва да представят също Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с председател г-н Антон Кутев и Комисия по труда, социалната и демографската политика с председател г-н Хасан Адемов.

Представители на гражданската инициатива проведоха срещи с председателите на последните две комисии. Представихме исканията на 30 000 български граждани и в Комисията по бюджет и финанси в рамките на обсъждането на Бюджет 2018. Вместо дебат и аргументи „за“ и „против“, бяхме посъветвани да си направим партия. Надяваме се, че предложението на Еврокомисията няма да получи същия пренебрежителен отговор като исканията на хиляди български избиратели.

 

 

Коментари

коментара