Вашингтонският институт публикува безпрецедентно социологическо изследване, проведено в териториите, контролирани от ИДИЛ. То е осъществено от сътрудника в научното звено Мункид Дахер. По разбираеми причини не е обяснена методологията и начинът, по който е извършено изследването. Оповестена e единствено датата: 14 декември 2015 г. Отбелязва се, че условията на провеждането са били изключително трудни.
Авторите на изследването считат, че естеството на дадените отговори показва, че респондентите са били по-скоро искрени в своите отговори. Мнозинството от запитаните изразяват неприязън към ИДИЛ. По-интересно е обаче как се променят мненията на хората, живеещи под контрола на Ислямска държава с течение на времето.
В началото на месец декември 2015 г. 55% от запитаните жители на Мосул отговарят, че сега животът им е по-добър, отколкото преди година и половина. През юни 2014 г. едва 21% от тогава запитаните със същия въпрос, отговарят положително. Едва 39% от респондентите в Мосул считат, че ИДИЛ представлява техните възгледи и интереси. Но тази група е чувствително по-голяма, отколкото тези 10% от жителите на Мосул, които дават същия отговор през юни 2014 г.
57% от жителите на Мосул биха предпочели ИДИЛ да напусне техния град. В същото време на обратното мнение са 39%, считайки че е по-добре ИДИЛ да остане в този втори по големина иракски град. От тези 39%, подкрепящи ИДИЛ мосулци, едва 1/3 изразяват директна подкрепа за терористичната организация. Останалите просто се страхуват от жертви сред цивилното население или изпитват недоверие към САЩ, иракската армия и кюрдските въоръжени сили.
Мнозинството мосулци считат, че САЩ заговорнически подкрепят ИДИЛ, което е с почти 50% повече от тези, които са считали така преди 18 месеца. 48,5% от респондентите отговарят, че най-голямата опасност за тях са въздушните удари на коалицията, докато едва 37,5% възприемат ИДИЛ като по-голяма опасност. Мнозинството мосулци са против бомбардировките на САЩ, а ¾ от жителите на града са против „Ал хашд аш шааби” – основната шиитска организация и останалите шиитски милиции. В същото време мнозинството респонденти не възприемат местните политици, сунитските политици в национален мащаб и правителството на Ирак като изразители на техните интереси и възгледи.
Според авторите на изследването тези резултати предполагат, че ИДИЛ е спечелила битката за сърцата и умовете на хората, живеещи в районите под неин контрол. В същото време общественото мнение там постепенно се обръща срещу тези, които се противопоставят на терористичната организация. По-голямата част от жителите на Мосул все още отхвърлят ИДИЛ, но пред тях няма реални, надеждни политически алтернативи. Те не вярват на иракските държавни институции, включително на централното правителство, армия, полиция, парламент, местни длъжностни лица и политици в Багдад. Според мосулци въоръжената опозиция срещу ИДИЛ остава неефективна в своите действия.
Изводите от изследването е, че стратегията, която следва коалицията по-скоро помага на ИДИЛ, отколкото й вреди. За да бъде успешна, е необходима подкрепа на обществото мнение. Очевидно е, че ИДИЛ няма да бъде победена само с военни действия.
Видно е, че сунитите в Ирак остават недоволни от своето правителство в Багдад. Мункид Дахер отбелязва, че появата на ИДИЛ е „симптом за структурен дефект в самото иракско общество, а не е болест сама по себе си”. Иракските сунити трябва да бъдат убедени сами да се борят срещу ИДИЛ. В противен случай нейният разгром е невъзможен.
Накратко, социологическото изследване сред респондентите, живеещи под контрол на ИДИЛ, показва недоволство сред местните хора от политическите алтернативи на терористичната организация. Малцинство са онези, които предпочитат ИДИЛ, но тази група се увеличава.

Коментари

коментара