Отчет за дейността на сдружение „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ утвърден от общото събрание на сдружението на 16 ноември 2012г.

В съответствие с разпоредбите на устава на СБ предлагам на вашето внимание отчет за дейността на...

Прочети още