Несъстоятелност. А сега накъде? – Ваня Григорова

В протестни времена много теми потъват в гълчавата, пък и нямаме време за повече усилия....

Прочети още