Вся власть советам – Галя Горанова

    Цялата власт на гражданските съвети, другарки и другари! Свидетели сме на...

Прочети още