Социално справедливо ли е данъчното облагане на доходите или как се облага капитала в България

Бойчо Момчилов е данъчен консултант на свободна практика с множество публикации в печатни и...

Прочети още