Какво постигнаха валонците: пълен текст

Следва текстът на общата декларация на Белгия, договорена в четвъртък, 27 октомври 2016 между...

Прочети още