Предложения за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, 23 юли 2013 г.

  Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ не работи и не изплаща вземания на...

Прочети още