Меню
Меню

Петко Цветанов, учител: Данъчната система е средство за формиране на обществено богатство

Подкрепям инициативата "Да спрем машината за неравенство", защото искам да променим обществените нагласи относно данъчната система. Тя не е просто механизъм за преразпределение, както се твърди от много финансисти и икономисти. Данъчната система е средство за формиране на обществено богатство.

Обществено богатство, което да създаде необходимите условия за развитие и просперитет на цялото общество, на малките и по-големи общности, на селата и градовете ни. Обществено богатство, с което да бъдат организирани всички онези дейности, които са необходими за доброто функциониране на обществото - образованието, спешната медицинска помощ, комуникациите, благоустройството, помощта за деца и възрастни хора, за хора, затруднени физически и социално.

Необлагаемият минимум на доходите е общоприета и работеща практика във всички европейски страни, освен нашата. Това е този минимум, който е наша нужда и наша грижа, който е необходим да покрием базисните нужди на нас и семействата ни. Богатият няма да изяде пет хляба днес, защото е богат, но къшеят хляб е необходим за всеки човек всеки ден. Затова и ДДС-то върху основни и необходими за живота продукти трябва да бъде намалено.

Не на последно място промяната в данъчната система би създала и онази рамка, която да позволи на обществото ни да прогресира. Рамката, която всички искаме, на по-добрия ни живот. Защото не реформи заради самите реформи ще променят страната ни, а усещането за честност и справедливост, които идват от добре свършената работа и видимия резултат от труда.

Петко Цветанов, учител