Меню
Меню

Синдикална федерация на служителите в МВР: Българската данъчна система в нито един свой компонент не компенсира хората с по-ниски доходи.

Синдикална федерация на служителите в МВР подкрепя гражданската инициатива „Да спрем машината за неравенство!“, която предлага преразпределяне на данъчната тежест в България, чрез въвеждане на необлагаем минимум за доходите в размера на минималната работна заплата и въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% за базови стоки.

Българската данъчна система в нито един свой компонент не компенсира хората с по-ниски доходи. В период от десет години, след въвеждането на сериозни данъчни промени в България, няма показатели, потвърждаващи сериозни намерения за подпомагане на населението с по-ниски доходи. Системата ощетява обикновения българин и води до трайни неравенства, които са вредни в икономически план и от морална гледна точка. Данъчното облагане, в сегашния му вид е безкрайно по-тежко за бедните граждани, тъй като дължат данък върху приходите си, дори когато не могат да покрият разходите си с тях.

Съкращенията на доходите се превръщат в синоним на понятието „реформа“. Докато в България под разпределяне на бюджет се взима предвид само разходната му част и се разсъждава как тя да бъде съкратена, а държавата не е балансьор между интересите на труда и на капитала, обикновеният гражданин ще бъде дискриминиран.

Хлябът не е лукс, а необходимост!

Синдикална федерация на служителите в МВР