Меню
Меню

Мика Зайкова: Не искаме данъчна революция, а да приложим опит от Европейския съюз

"Изостаналите държави като България трябва да засилят икономиките си и да вдигат доходите, преди да приемат еврото" - авторът на тези думи е не друг, а бившият премиер на Италия и еврокомисар Марио Понти.

Нивото на доходите в България и ръста на икономиката от порядъка на 6-7% са основните фактори и условия за влизането на България в Шенген и в Еврозоната /IRM-2/.

Европейската комисия вече отчете, че само ускореното административно увеличение на минималната работна заплата не може да постигне такъв ефект.

Налага се да се търсят други икономически способи за увеличане на нетния разполагаем доход на всеки член на домакинствата. Още повече - на този доход се крепи ръста на БВП за тази и следващите години. Според властимащите, вътрешното потребление е главния мотор на икономическото развитие.

България през 2018 г. ще е достигнала и изчерпила потенциала на нашата икономика, тъй като ПЧИ /преките чужди инвестиции/ катастрофално намаляват - за осемте месеца на 2017 г. с 50% в сравнение със същия период на 2016 г. Нещо повече - чуждите инвестиции се изтеглят от страната и само за 1 месец 11 млн. евро са напуснали България.

Ето защо ние предлагаме към усилията за увеличаване на доходите да приложим и индиректен подход - увеличаване на нетния доход през оптимизация на данъчната система, а именно:

- въвеждане на необлагаем минимум за доходи на нивото на минималната работна заплата;
- въвеждане на диференциран ДДС за хляба, храните от първа необходимост, детските храни и стоки, лекарства, учебници и учебни пособия, както и за култура.

Това не е данъчна революция, а приложение на опит на страните членки на Европейския съюз, защото освен Дания всички те имат диференциран ДДС за много по-широка палитра от стоки и услуги. Ние предлагаме да се приложи ставка 9%, която е в действие в ЕС, прилага се от години у нас за настаняване на организираните туристи в българските курорти.

Считаме, че освен предвиденото увеличение на МРЗ за 2018 г. този подход ще увеличи разполагаемия доход на домакинствата, което ще активизира частното потребление и то по-лесно ще се справи с трудната задача на мотор за икономическия растеж.

Мика Зайкова, икономист