Меню
Меню

Доц. Мария Желязкова, социолог: Данъчните правила в България са анти-европейски

Във всички нормални страни има необлагаем минимум – определена ниска сума от доходи не се облага с данъци. В Европейския съюз България е единственото изключение. В цяла Европа изключенията са само България и Грузия.

Данъчните системи оказват съществено въздействие върху благосъстоянието на обществото – правилата в тях показват какво е важно, кой е облагодетелстван, какви дейности се стимулират, как обществото адресира проблемите, пред които е изправено. Данъчните правила в България са анти-европейски и анти-развитийни – те имат за цел да санкционират хората с ниски доходи и да прехвърлят богатства, възможности и перспективи от ниско към високодоходни групи. Затова и неравенствата са много високи, бедността е преобладаваща, младите напускат, пенсионерите едва оцеляват, а малки привилегировани групи извличат ренти и печелят непропорционално от икономическия растеж, блокирайки възможностите на страната за развитие.

Всичко това е резултат от деформирани политики, които вместо да мобилизират обществени ресурси, тласкат страната от криза в криза и поддържат голямата ѝ дистанция от други страни-членки на ЕС. Малки стъпки в обратната посока – като въвеждане на необлагаем доход и диференцирани ДДС ставки - могат да допринесат за нормализация и подобрения.

Доц. Мария Желязкова, социолог