Меню
Меню

Проф. д-р Искра Баева, историк: Да върнем идеята за справедливостта в общественото съзнание

Съвременното ни общество е дълбоко несправедливо във всяко едно отношение. Точно затова трябва да положим усилия да върнем идеята за справедливостта в общественото съзнание.

Една от стъпките към това е да убедим хората, че всички имат задължения към обществото, като задълженията на по-състоятелните трябва да са по-големи, за да може всички българи да имат достъп до такива жизненоважни социални сфери като образование, здравеопазване, култура.

Във всички цивилизовани и социални страни данъчните задължения на богатите са много по-високи от тези на по-бедните. Това е нужно, за да съществува общество - общност от хора, а не дива конкуренция на всеки срещу всеки. А у нас е точно обратното - всички плащат еднакви данъци, като богатите правят всичко възможно да не ги платят.

Това не е призив да се борим срещу богатите, а призив към тях да поемат социалната си отговорност. Защото алтернативата е по-лоша - изострящи се социални конфликти.

Проф. д-р Искра Баева
Историк, преподавател по история на най-новото време и история на Централна Европа след Втората световна война в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.