Меню
Меню

Проф. Христина Вучева: Сега е времето за дебат относно данъчната система

Подкрепям идеята за облекчаване на облагането на работещите с доходи до минималната работна заплата за 2018 г. Дори да не се приеме за следващата година, сега е времето темата да стане обект на обсъждане, за да се реализира поне през 2019 г. За да се намалят данъчните загуби за бюджета от това изменение, предлагам то да се осъществи чрез инструмента "данъчен кредит", а не чрез необлагаем минимум.

По отношение на предложението за намалени ставки на ДДС за някои стоки от първа необходимост - възможност за 2018 г. също няма, но за следващата бюджетна година може и трябва да се настоява за диференцирана ставка поне за някои сектори.

Другата най-възможна и най-лесна за осъществяване идея за намаляване на данъчните загуби е чрез обстоен преглед на съществуващите досега различни форми за стимули и отстъпки и при двата преки данъка - върху печалбата и върху доходите на физически лица.

Тази стъпка има потенциал да редуцира допълнително данъчните загуби, които сега са около 560 млн. лв. Те могат да се намалят наполовина, защото не решават въпроси на хората, а на отделни сектори и фирми.

Пожелавам успех на инициативата!

Проф. Христина Вучева, икономист