Меню
Меню

Проф. Ганчо Ганчев, икономист: Данъчната система отразява степента на социално развитие на една държава.

Данъчната система отразява степента на социално развитие на една държава. При най-примитивните цивилизации данъци плащат само най-бедните и безправните. При равномерното или плоско облагане своя принос дават и слоевете с по-високи доходи.

Единствено при прогресивното облагане обаче държавата си поставя за задача не просто да събере пари, за да покрие определени публични разходи, но и да гарантира фактическа равнопоставеност на отделните членове на обществото. Прогресивното облагане е единственият начин за запазване на социалната стабилност при реализиране на амбициозни колективни цели.

Проф. Ганчо Ганчев, икономист