Меню
Меню

Проф. Духомир Минев, социолог: Високите неравенства потискат както икономическия растеж, така и развитието на човешкия капитал.

Сред всички страни-членки на Европейския Съюз, България е страната с най-висок дял на хора, живеещи в материална бедност и най-високи неравенства. Двата индикатора са две страни на една и съща монета. Данъчната политика у нас не само не намалява неравенствата, възникващи при първичното разпределение, но и допълнително допринася за тяхното увеличаване, което е уникален случай.

Високите неравенства потискат както икономическия растеж, така и развитието на човешкия капитал. Всяка разумна стратегия за развитие изисква преразглеждане на тази политика. Въвеждането на необлагаем доход и диференцирането на ставките за ДДС са добри първи стъпки в това отношение.

Проф. Духомир Минев, социолог