Меню
Меню

Боян Захариев, икономист: България е сред страните с най-висок капан на безработица в ЕС

Липсата на необлагаем минимум създава условия за допълнителна маргинализация на някои от най-бедните и уязвими групи в обществото ни. Още по-негативен сигнал е това, че сред най-потърпевшите са именно активната част от хората с ниско образование, които полагат усилия да участват на пазара на труда.

За тях така или иначе не е лесно, защото работните места за хората с най-ниска квалификация по принцип са крайно нестабилни, нерядко с много лоши условия на труд и при много силен конкурентен натиск. „Наказването“ вместо стимулирането на хората с ниска квалификация, желаещи да работят, е сред причините за наличие на множество обезкуражени лица, включително сред младите.

Данните на Евростат и НСИ показват, че България е сред страните с най-висок капан на безработица в ЕС. Капанът на безработица показва какво печелят различни видове домакинства, когато техни членове започнат работа, след като са били безработни.

В някои страни от Северна Европа, започването на работа на ниска заплата не е икономически изгодно заради щедрата социална политика. България обаче успява да поддържа капана на безработицата на фона на иначе много мизерни социални помощи, като облага ниските заплати със същата ставка, с която облага хората, печелещи много повече дори, например, от заможните германци и граждани на скандинавските страни.

Боян Захариев, икономист