Европейският парламент ще направи още един опит да гласува резолюция относно TTIP в сряда. В навечерието на това критично гласуване обединение от над 480 организации от цяла Европа се обръща към членовете на Европейския парламент да съобразят решението си с волята на гражданите. 2,3 милиона европейци подписаха самоорганизираната Европейска гражданска инициатива, която призовава за прекратяване на преговорите TTIP.
Всички членове на Европейския парламент днес получиха следното писмо на родния си език, подписано от организациите Stop TTIP в съответните си държави:

 

3195ea43d5e81ba0ebab756e1b74f615c481d3f8

 

Уважаеми членове на Европейския парламент,


Пишем ви във връзка с предстоящото гласуване в Европейския парламент на доклад по резолюция относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции /ТПТИ/. Ние приветстваме факта, че Европейският парламент оформя свое становище относно ТПТИ и това, че вече изигра роля за демократичния публичен дебат по темата. Сега призоваваме членовете на Европейския парламент, когато определят своята позиция, да вземат предвид декларираната воля на 2,3 милиона европейски граждани, и да прокарат силна резолюция за прекратяване на преговорите за ТПТИ, които се водят на базата на сегашния преговорен мандат. Като минимум ви призоваваме да вземете предвид силната критика, която срещна механизмът ISDS в обществените обсъждания и в организираната от ЕК публична консултация, и да го отхвърлите под каквато и да било форма.


Ние, подписалите се, представляваме 483 организации от цяла Европа, включително 6 организации от България. Нашата инициатива включва синдикати и структури на гражданското общество, които представляват широк кръг от обществени интереси, в т.ч. опазване на околната среда, общественото здраве, гражданските права, селското стопанство, права на потребителите, хуманното отношение към животните, социални и трудови стандарти, правата на работниците, дигиталните права и основните обществени услуги, включително образование и здравеопазване.


В рамките на последните осем месеца, ние събрахме повече от 2,3 милиона подписа срещу подписването на ТПТИ и ратификацията на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) с Канада. Това превръща инициативата Stop-TTIP в най-мащабната европейска гражданска инициатива към днешна дата. Искаме да спрем TTIP и CETA, защото съдържат опасни предложения като уреждане на спорове „инвеститор-държава“ (ISDS) и разпоредби за регулаторно сътрудничество, които подкопават демокрацията и правовата държава. Да не допуснем занижаване на трудовите, социални, екологични стандарти, стандартите за защита на данните и за защита на потребителите, както и дерегулирането на обществените услуги (напр. водоснабдяване) и паметниците на културата чрез непрозрачни преговори.


С уважение,

Agrolink; Centre for Humanism and Progress; Earth Forever; Foundation for Environment and Agriculture; Solidary Bulgaria;Zelenite; Africa Europe Faith & Justice Network; ARC2020: Agricultural & Rurual Convention; ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt; ASEED Europe; Avaaz; Bee Life European Beekeeping Coordination; Bilaterals.org; Citizens for Europe; Commons Network; Compassion in World Farming; Corporate Europe Observatory; Ecopreneur; End ECOCIDE in Europe; European Environmental Bureau (EEB); European Federation of Public Service Unions; European Green Party; European Left; European Milkboard; European Work Hazards Network; Fair Trade Advocacy Office; Farms not Factories; Federation of Young European Greens; Food & Water Europe; Friends of the Earth Europe; Green Budget Europe; Greens/EFA Group in the European Parliament; GUE/NGL European United Left/Nordic Green Left; Health Action International Europe (HAI); Newropeans Club; Seattle to Brussels Network; Slow Food International; Sumofus; Transnational Institute; WeMove.EU; Young Friends of the Earth Europe, представители на 483 организации, съставляващи Общоевропейския Stop-TTIP алианс.

 

Писмото в pdf формат.

Страните от Централна и Източна Европа на кръстопът – анализ на Transnational Institute за ТПТИ

Мейли на българските евродепутати:

  andrey.kovatchev@europarl.europa.eu
    andrey.novakov@europarl.europa.eu
    angel.dzhambazki@europarl.europa.eu
    emil.radev@europarl.europa.eu
    eva.paunova@europarl.europa.eu
    filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu
    georgi.pirinski@europarl.europa.eu
    ilhan.kyuchyuk@europarl.europa.eu
    iliana.iotova@europarl.europa.eu
    iskra.mihaylova@europarl.europa.eu
    mariya.gabriel@europarl.europa.eu
    momchil.nekov@europarl.europa.eu
    nedzhmi.ali@europarl.europa.eu
    nikolay.barekov@europarl.europa.eu
    sergei.stanishev@europarl.europa.eu
    svetoslav.malinov@europarl.europa.eu
    vladimir.urutchev@europarl.europa.eu

Коментари

коментара