Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Наскоро Центърът за демографска политика – Русе, тиражира „анализ“, според който малолетна неработеща ромка с три деца може да получава над 1100 лева месечно във вид на социални помощи. Описаните 16 основания за получаването им на практика представляват съвършено изкуствена хипотеза, за съжаление тиражирана масово и безкритично и в крайна сметка противопоставяща различни социални пластове от българския народ.

На практика няма лице и семейство в България, което да отговаря на всички критерии за получаване на всички видове помощи, и механичното им напластяване и сумиране представлява тенденциозна манипулация. Еднократните помощи например се отпускат за всяко дете поотделно и не е възможно да се натрупват общо средства месечно. Към момента не се изплащат помощи на семейства, на които детето не може да бъде записано в общинска детска градина, тъй като не са предвидени средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. За да излезе „сметката“ на експертите от този център, всички деца на въпросната майка трябва да са близнаци, с увреждания и първокласници. Отделно от това трябва да са пред риск от изоставяне, после да бъдат реинтегрирани, а майката да избира небивали дестинации за пътуване, за да вземе 100 лева и по този параграф.

Добре е също да се припомни на „анализаторите“ от Центъра за демографска политика, както и на всички български граждани, че в нито една молба декларация за отпускане на помощи няма графа относно етническия произход на лицето.

В Закона за социално подпомагане са уредени обществените отношения свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България. Законът има за цел подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности.

Право на социално подпомагане имат лица и семейства, които поради здравни, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи и услуги. Основава се на социална работа, като се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и семействата и се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите, без оглед на етническия им произход.

Източник: сайт на Агенцията за социално подпомагане

Коментари

коментара