Позиция на сдружение „Солидарна България“ относно публикувания за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

 

Liza_kloshar

 

Сдружение „Солидарна България“ изразява дълбокото си несъгласие с две от планираните в проекта промени:

 

  • § 14 от предложения законопроект ще наложи изкупуването на хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки да става само в промишлените зони. Това ще затрудни предаването на рециклируеми отпадъци от физически лица. Не всички граждани разполагат с автомобили, с които да пренасят големи обеми хартия и пластмаса в покрайнините на градовете.
    Предлагаме не да се ограничава, а да се разшири възможността физически лица да предават събраните от тях полезни отпадъци в пунктове в техните жилищни райони.

 

  • § 48 предвижда физическите лица, които събират отпадъци, изхвърлени в кофите за боклук да бъдат наказвани с глоба между 300 и 1000 лв. (чл. 133, ал. 1, където се създава т. 7 „изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци;“). Цинизмът на това предложение е трудно да бъде коментиран. Според проучвания, половината от бездомните хора в столицата се изхранват чрез разделно събиране на отпадъци. Българските граждани без подслон само в центъра на София са около 5000. По оценка на „Каритас България“, цитирани в медиите, броят на бездомните в цялата страна е половин милион, а само в София е 100 000 (в това число се включват и хора, които живеят в постройки, негодни за обитаване). Към тях трябва да се добавят голяма част от пенсионерите и трайно безработните. Всички тези български граждани ще бъдат заплашени с глоба, защото са бедни.
    Сдружение „Солидарна България“ настоява текстът „изземва съдържанието“ от предложението на МОСВ да отпадне.

 

Отдалечаването на пунктовете в промишлените зони и планираните глоби ще лишат много хора с ниски или никакви доходи – пенсионери, безработни и бездомни от минимални средства за съществуване, които си набавят чрез предаване на вторични суровини. Това предложение, освен нехуманно, е крайно недалновидно и опасно. Подложените на гонения и оставени без всякаква възможност да се прехранват хора в активна възраст ще търсят други начини за препитание. Съществува реална опасност битовата престъпност да се увеличи главоломно. Кой ще поеме отговорност за това?

 

Сривът на българската индустрия лиши милиони хора от работа, беззаконието остави много от тях без дом, немощната ни социална система прекъсна всякаква възможност те да станат отново пълноценни и независими български граждани. С настоящите промени изхвърлените от всички обществени системи хора ще бъдат лишени и от правото да се препитават от контейнерите, за да не ощетяват частни „еко“ компании.

Глобите за хората, които се изхранват от боклуци, нямат нищо общо с екологията. Както и поставянето на касови апарати на паничките на просяците не е държавност.

За разлика от компаниите за събиране на отпадъци, бедните и бездомните нямат асоциации и лобистки организации. Това обаче не би трябвало да облекчава взимането на решения в техен ущърб. Бизнес не се прави за сметка на оцеляването на стотици хиляди хора. А държавата следва да е ангажирана с грижа за собствените ѝ граждани, не с охрана на бизнес интереси.

  Невидимите хора

 

Позицията е изпратена на Министерството на околната среда и водите на 11 януари 2016 г.

 

 

 

Коментари

коментара