Фондация „Белтелсман“, най-влиятелната частна фондация в Германия, представи първите резултати от своя експеримент за налагане на нова система за оценяване на кредитния рейтинг. В противовес на олигополната система, която действа понастоящем, системата, предложена от „Бертелсман“, отчита не само макроикономическите показатели, но и структурни юридически, икономически и политически дадености с дългосрочно влияние.

Ескпериментът на „Бертелсман“ бе представен на срещата на МВФ през април в Ню Йорк и според изчисленията ще изисква около 310 милиона долара, за да бъде наложен като алтернатива на съществуващата олигополна система за оценка на кредитните рейтинги, която се практикува от тесен кръг агенции, чиято независимост остава под въпрос. „Бертелсман“ разчита необходимата инвестиция да бъде събрана от страните от Г20.

В пилотния експеримент на фондацията на оценка са подложени пет страни: Германия, Бразилия, Франция, Италия и Япония.

Системата „Бертелсман“ е базирана на тринадесет критерия /пет макроикономически и осем проспективни/, всеки от които обединява в себе си множество подкритерии.

Макроикономическите критерии са: монетарната политика, бюджетът, финансовият риск и зависимостта от чуждестранно финансиране. Към тях се добавят проспективните критерии: спазването и прилагането на закона от правителството и администрацията, прозрачността и превенцията на корупцията, социалната интегрираност, качеството на образователната система, способността на управлението да открои стратегическите приоритети, провеждането на заявените реформи, гъвкавостта на правителството и способността му да действа новаторски, умението му да управлява кризи.

Макроикономическите критерии допринасят само за 40% от крайната оценка, а проспективните за останалите 60%. Страните се оценяват по десетстепенна скала. Оценка 8 съответства на действащите сега рейтинги ААА, съответно оценка между 7.70 и 7.99 е равнозначна на АА.

В пилотния експеримент Франция получава оценка 7.9 /АА+/, Германия – 8.1 /ААА/, но с негативна прогноза, Италия – 7.2 /АА-/, Бразилия – 6.8 /А+/, а Япония – 6.0 /А-/.

изт. Солидарна България / Le Monde

Коментари

коментара