Как хората с увреждания бяха поставени на колене от „загрижените за тях“ политици и прокурори

 

Даниела Пенкова – икономист, създател на сайта www.dokumentalni.com

Спомняте ли си показното задържане на бившия военен министър Николай Цонев? В разпространения запис зам.-главен прокурор Роман Василев крещи: „На колене! Ти си абсолютен престъпник.“ Едва преди месец стана ясно, че за това незаконосъобразно поведение на зам.-главния прокурор ние – българските данъкоплатци, ще изплатим 108 хиляди лева обезщетение  на задържания. Днес от първия ред наблюдаваме наказателните акции на прокуратурата срещу лекарите от експертните комисии и хората с увреждания, които управляващите се опитват да поставят на колене като ги обявяват за абсолютни престъпници.

Преди всичко друго, трябва изрично да уточним какво представлява ТЕЛК. Това е комисия от трима лекари-специалисти, която оценява степента на увреждане. Пред нея се явяват пациенти с експертизи за болест, издадени от други лекари. Тя има за задача да прегледа пациента и представените ѝ документи, за да прецени общото увреждане на организма. Тази комисия не издава медицински експертизи, а се произнася по тези, които ѝ се представят. След което пресмята полагащия се процент на инвалидност, който е точно определен за всяка болест в Наредбата за медицинската експертиза (приложение 1). Тъй като комисията няма право да издава медицински експертизи, ако се случи пред нея да се яви пациент с няколко болести, тя не може да каже „О, за тази и тази болест не сте ни представили експертизи, но ние ще ви ги добавим.“

Да повторим: ТЕЛК е експертна комисия, чиято задача е да оценява съвкупността от увреждания въз основа на издадени другаде документи. Тя не може и не е в правомощията ѝ да доказва дали са фалшиви експертизите, които ѝ се представят. При такива съмнения може единствено да поиска допълнителни изследвания и прегледи, за да уточни състоянието  на лицето. Т.е. необходимо е да си дадем сметка, че фалшиви медицински експертизи могат да бъдат издадени само от истински лекари от клиники, болници, лаборатории. ТЕЛК няма как да издаде „фалшив ТЕЛК“. Освен това трябва да сме наясно, че фалшив ТЕЛК изобщо не означава, че комисията е направила нещо „фалшиво“, тоест че тя е извършила престъпление. Фалшив ТЕЛК в повечето случаи означава, че пациентът е представил убедителни удостоверения за болестта си, дори да няма такава.

Всички решения на комисията, в случай че признае инвалидност над 50%, по закон се разглеждат и от медицинска комисия на Националния осигурителен институт. Според официалните данни, едва 19 179 (1,9%) от над 1 милион решения на ТЕЛК са оспорени от НОИ. В резултат, за визирания период от 7 години е намалена групата на инвалидност на 2114 лица, а от тях спрените инвалидни пенсии са едва 1067 (обявени за напълно работоспособни са само 20 от тези лица). Данните са потвърдени в годишен отчет на Сметната палата.

И така в редките случаи, в които изобщо я има, „фалшификацията“ всъщност се осъществява преди пациентът да се яви пред комисията. Извършва се от лекари. Възможно е те да са подготвили фалшиви медицински експертизи напълно съзнателно. В такъв случай или са били подкупени, или просто са следвали „пазарните принципи“. Нека не забравяме, че днес всички болници са търговски дружества, а докторите са на практика предприемачи. Борбата за клиенти при съществуващата конкуренция на пазара на здравеопазването е същата, каквато и на пазара на морковите. Защо да не се предлага една толкова търсена стока, каквато е фалшивата медицинска експертиза?

Разбира се, напълно е възможно лекарите да са издали експертиза за несъществуваща болест просто по погрешка, тъй като невинаги е лесно да се установи дали и от какво точно страда пациентът – спомнете си всички погрешни диагнози, които са ви поставяли. Нямам намерение да защитавам тезата, че лекарите са задължително измамници, напротив. Но при всички положения фалшификацията (или грешката) се извършва на етап подготвяне на медицинска документация за явяване пред ТЕЛК, а не на етап ТЕЛК.

 

Какви реформи бяха предприети в опит „да се поправят нещата“

Първо, след като Валери Симеонов изгради предизборната си кампания с лозунги за битка с „фалшивите ТЕЛКове, които източват системата“, той се бори със зъби и нокти, за да бъдат приети две важни промени. С едната се орязва досега признаваният процент загубена работоспособност, като при определянето му вече не се разглеждат всички заболявания, от които страда пациентът, а само основното. Това, разбира се, доведе до намаляването и отнемането на пенсиите и помощите на огромен брой хора с увреждания. Явно след като Симеонов е осъзнал, че фалшивите пенсии са близо до нулата (една четвърт от един процент за 7 години!), е решил, че единственият начин да се спести от тези „ненужни“ държавни разходи, е просто да бъдат ограничени правата за получването им. Втората промяна, прокарана от Симеонов, доведе до отпадане на задължението пациентът да се явява лично пред ТЕЛК. Сега оценяващата комисия ще оценява по… документи! Та тя вече дори не може да провери дали пациентът е действително сляп! Тоест, Симеонов, който на приказки щеше да се бори с измамите, в действителност лобира и прокара промяна в посока на по-лесните измами.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отказва да уточни на колко души е отнета или намалена пенсията след приемането на тези промени и за момента липсва оценка на въздействието им. За сметка на това, управляващите впрегнаха прокуратурата, за да оправдае поетата от тях линия чрез недоказани твърдения, че „поне половината издадени решения за инвалидност са фалшиви“. Но дали едно решение е фалшиво или не, могат да оценят единствено лекари – вещи лица, а такива изобщо не са използвани при „разследванията“ на прокуратурата. За да оправдае тези непочиващи на факти твърдения, зам.-главният прокурор Иван Гешев организира пресконференция на 21 януари 2019 г. по този повод. На нея се каза:

Първо, доказателство за разкритата престъпна схема са открити документи при посредници, които ги представяли пред ТЕЛК, без заинтересованото лице да присъства. Всъщност описаната по-горе приета реформа автоматично води до точно такава организация за представяне на документите. Ако подобна практика съществува и в момента, защо позволяват да се разшири? След като вече не е задължително пациентът да се явява пред комисията, е напълно естествено някой да предложи услугите си, за да окомплектова необходимата документация и да я представи. Така човекът с увреждане не е нужно да се придвижва и да чака на опашки, за да чуе при подаването, че не му е попълнена добре някоя бланка или липсва някакъв документ. Забележете, от подобен вид услуги се възползва всяка една фирма – помислете за счетоводните и адвокатските фирми, които подготвят всички необходими документи вместо клиента-предприемач, и ги представят пред институциите. Наистина ли никой не е очаквал подобна услуга да разцъфти и тук в мига, в който беше решено прегледът пред ТЕЛК да е само документален? Разбира се, че управляващите са очаквали подобно нещо! От факта, че някой друг комплектова и подава документи от името на пациента, и го прави срещу заплащане, изобщо не могат да се вадят изводи, че болестите в медицинските експертизи са фалшиви. Напълно очаквани трябваше да бъдат в очите на един мислещ с поглед в бъдещето политик три вида резултати от приетата реформа: първо, през комисиите да минават по-лесно фалшиви експертизи; второ, документацията да се подготвя и представя от посредници; и трето, на места да се появат престъпни схеми, обвързващи пациенти-лекари-посредници-комисия, тъй като самата система вече допуска минаването между капките.

Второто твърдение на Гешев, което би трябвало да „докаже“ източването на системата, е, че от 200 разпитани лица около 70% не знаят от какво са болни. След като си позволи да каже, че половината хора с увреждания са с фалшиви документи, как да се доверим на тези негови свидетелства? Очевидно представителят на прокуратурата е доста… небрежен с числата. Но нека все пак разкажа за пример, в който човек може да отговори дори, че не знае от какво точно е болен. Имам баба и дядо на над 80 години и зная колко елементарни неща трябва да им обяснявам търпеливо. Просто защото възрастните хора заприличват на деца, чувстват се неуверени, често не разбират въпросите, особено ако са им зададени хитро. Затова и на всеки две години ми сервират, че са подписали нов договор с телефонната компания и после с мижавите си пенсии плащат високи такси за ненужни услуги и закупуване на таблети, например. После обещават, че няма вече да подписват нищо, без да ми се обадят, но… го правят. Те не получават пенсии за инвалидност (въпреки че страдат от няколко болести, сред които диабет), но съм сигурна, че ако получаваха такива и някой непознат ги беше попитал коя точно от всичките им болести е водеща, биха отговорили доста неуверено или дори погрешно. Затова, да се използва подобен аргумент от прокуратурата като „доказателство“ за фалшива болест, е най-малкото несериозно. Коя болест е фалшива може да реши само експертна лекарска комисия, а такава, както стана ясно, не е използвана. Подобна политическа акция прокуратурата извършва и през 2012 г., а резултатът е неправомерно задържане на пенсиите на 236 хора със здравословни проблеми, както се оказа впоследствие.

 

Отсяването на измамите е задължителен процес, но въпросът е, дали като премахнем прегледа в ТЕЛК, ще разрешим проблема? Едва ли. В крайна сметка ще остане основният – живеем в икономическа система, при която всяка една частна клиника би ви издала необходимия документ в мига, в който почукате на вратата ѝ. Защото знае, че ако не го направи тя, ще се врътнете и ще отидете в съседната.

Тъжният факт е, че напоследък все повече политици експлоатират темата за „източването на социалната ни система от хора, които не го заслужават“. Политиците имат нюх на диви животни – те казват онова, което населението иска да чуе. И това поражда още един сериозен въпрос: Наистина ли нашето население толкова лесно се поддава на внушенията, че проблемът на държавата са болните пенсионери? Не е ли крайно време да погледнем как се източва държавата от обичайните незаподозрени – средния и едрия бизнес, освободен от данъчна и осигурителна тежест от една страна, а от друга – печелещ държавни поръчки на стойност милиарди левове?

Защото междувременно за поредното прокурорско „На колене!“ отново ще платят хората с увреждания, лекарите от ТЕЛК, цялото общество.

 

Реалността в документи

Чухме твърденията на прокуратурата, че за един месец е установила извършване на злоупотреби, в които са замесени цели 50% от хората с увреждания с ТЕЛК в страната, и това било резултат от факта, че никой не контролира решенията на експертните комисии. ТЕЛК се контролира не само от НОИ. Сигнали се пускат до полицията и прокуратурата от всеки, решил, че знае за незаконни оценки. Лекари от ТЕЛК са разследвани непрекъснато. Понякога този механизъм се използва като бухалка дори в семейни разпри. Преди години син пуска сигнал срещу баща си, който е с ТЕЛК решение. Синът е афектиран, че бащата прехвърля имот на брат му, а не на него.

Тук публикуваме решение на прокуратурата по разследване на сигнал за „лъжливо свидетелство за състоянието на здравето“ на млада жена (под 40-годишна), което може да даде представа в каква дългогодишна административно-полицейска процедура се завъртат лекари и хора с увреждания, след като някой подаде сигнал срещу решение на ТЕЛК. От приложените документи и допълнителни разяснения, които получихме от наблюдавали процеса лица може да се обобщи следното:

  • Разследването е продължило 5 години.
  • На лекарите е наложена мярка за неотклонение подписка, за да не се укрият. Защото престъпниците това правят.
  • Седемчленна лекарска комисия от вещи лица потвърждава процентите, записани в решението.
  • Лицето с увреждания умира в хода на делото. Причината – сърдечна патология, която е записана в решението на ТЕЛК.

[slideshow_deploy id=’7809′]

Сигналът за започване на разследването е подаден от санитарка, която работи в лечебното заведение, в което се провеждат заседанията на ТЕЛК. Младата жена с ТЕЛК решение междувременно преживява още няколко тежки операции. През това време инвалидната пенсия се спира. Един очевидно уязвим човек е лишен от приходи, с които да покрие отчасти разходите за необходимите му лекарства. Трима лекари от ТЕЛК са разпитвани многократно, писали са обяснения, разкарвани са в МВР и прокуратура. Днес лицето, подало сигнала, вероятно подозира в „лъжовно освидетелстване“ друг човек с увреждания.

 

Коментари

коментара