Публикуваме писмо, изпратено от унгарския парламент до държавите-членки на ЕС, в което се изразяват опасения от потенциалните вреди от ТПТИ. Унгария се обръща с молба към националните парламенти за обмен на информация и широко обсъждане на очакваните ефекти от споразумението. Прикачено е и оригиналното писмо.

 

3195ea43d5e81ba0ebab756e1b74f615c481d3f8До комисиите по устойчиво развитие и социална политика на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз

 

 

 

Уважаеми членове на Комисия,

 

С участието на представители на парламентарно представените партии в унгарския парламент бяха обсъдени потенциалните екологични, икономически и социални предимства и недостатъци на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TTIP). В резултат на дебата стигнахме до извода, че споразумението носи значителни рискове за унгарската икономика, обществото и околната среда. Това налага да се прецени дали потенциалните ползи могат да компенсират евентуалните недостатъци.

По темата беше проведен дебат и в Националния съвет за устойчиво развитие на Унгария. Той покрива всички ключови сфери и сектори (бизнес и социални сектори, за опазване на околната среда, образованието и младежката политика, селското стопанство, академичен и граждански сектор). Беше обсъдено въздействието на споразумението по отношение на устойчивостта. Националният съвет по устойчиво развитие също стигна до заключението, че по-нататъшните преговори за ТПТИ пораждат рискове в редица области. Неизяснен е и въпросът ще има ли ратифициране на национално ниво.

Както правителството, така и опозицията в Унгария имат опасения относно съдържанието и бъдещото въздействие на ТПТИ. Все по-малко от нас вярват, че споразумението може да помогне за решаването на икономическите проблеми Европейския съюз. В допълнение, въз основа на информацията, с която разполагаме и която се подкрепя от международни изследвания, не се очаква предполагаемите ползите от споразумението да компенсират потенциалните проблеми. В Унгария има и силна социална съпротива срещу ТПТИ.

Въз основа на тези заключения, като председател на Комисията по устойчиво развитие на унгарското Народно събрание, се обръщам с молба към националните комисии на държавите-членки, които се занимават с устойчивото развитие и социално-икономическите процеси, да проучат цялостното въздействие на споразумението. За да гарантираме своевременно, че държавите-членки са напълно наясно с неговите потенциални последици във времето. Намирам, че трябва да предприемем стъпки за предотвратяване на общоевропейски проблеми, които все още могат да бъдат избегнати чрез обмен на информация на ниво ЕС, който може да бъде подпомогнат от национални дебати и социални консултации.

 

С уважение,

Бенедек Салай

Будапеща, 10 март 2015 г.

 

Писмото в оригинал

Коментари

коментара