Всеки момент депутати се готвят да приемат два закона, с които да ограничат и намалят достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса и да приберат още повече средства на данъкоплатците. Според думите им, никой не бил им изпратил становища против законопроектите, затова щели да ги приемат. Е, за да не е съвсем никой, написах това становище и им го пратих.

 

 

 

До Комисията по правните въпроси на НС

kpv1@parliament.bg

До Комисията по околна среда и води на НС

KOSV@parliament.bg

 

Становище относно законопроекти 754-01-16 за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс и 754-01-43 за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

 

Не съм съгласен да увеличавате съдебните такси от 45 до 900 ПЪТИ в административните съдилища. България е на първо място сред страните на Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт отделян за правосъдие и не считам за правилно, освен тези огромни средства взети от данъците ни, да плащам и допълнително големи държавни такси. Направете така, че и българските граждани, както тези на Франция, Швеция и Люксембург да не плащат съдебни такси. Напомням на народните представители от Обединените патриоти, че в тяхната предизборна програма ясно беше написано “Намаляване на съдебните такси”.

Не съм съгласен да въвеждате пропорционални съдебни такси в административното производство и да се определя материален интерес на актовете на държавата. В 90% от страните на Европейския съюз съдебните такси са нулеви или символични, за да се гарантира достъпа до правосъдие. В последната държава, която се опита да въведе пропорционални такси – Испания, те бяха отменени от техния конституционен съд точно заради защита правата на гражданите и гарантиране достъпа до правосъдие. Напомням Ви, че нито в Царство България, нито в Народна република България имаше пропорционални такси за административните съдебни спорове.

Не съм съгласен да ограничавате броя на съдебните инстанции, до които мога да се обърна, когато не ми харесва някое решение на държавата, до една. Във всички страни на Европейския съюз гражданите имат достъп до две или три съдебни инстанции, а Вие ми натрапвате африканско правосъдие. Напомням Ви, че повече съдебни инстанции гарантират качеството на работата на съда и ограничават корупцията в него и това е отчетено още в Княжество България с първия Закон за устройство на съдилищата от 1880 година. Не желая да връщате правата ми обратно до тези на раята в Османската империя.

Не съм съгласен да ме задължавате моите жалби до съда да трябва да се преподписват от адвокати. Когато организирате доходите на гражданите на България да достигнат поне до средните на ЕС, можете да мислите какво още да ни натоварите да плащаме. Напомням Ви, че Вие разрешихте откриването на правни факултети из множество университети и Вие сте отговорни за хилядите безработни юристи и моля да не стоварвате тяхната издръжка на плещите на данъкоплатците.

Не съм съгласен да разглеждате законопроекти, писани от собственици на адвокатски кантори, които да ни задължават да ползваме услугите на техните кантори. Напомням Ви, че свободният гражданин ползва услуги, само когато иска и счита за правилно.

Не съм съгласен да разглеждате законопроекти, които са мотивирани с желание за намаляване на работата на съда и увеличаване на таксите, които съдът взима от гражданите. Работата на съдиите е да съдят, а не да получават заплати без да работят и който не му харесва да работи в съда или се счита за много натоварен – има достатъчно други работни места в България, сред които може да потърси такива с малко работа и големи заплати.

Не съм доволен, че след като данъкоплатците плащаме ежемесечно хиляди левове за сътрудници и консултанти на народните представители, някои от Вас си позволяват да ни лъжат в мотивите към законопроектите си. Примерите само от тези два законопроекта са достатъчни – независимо от твърденията на вносителите, в Испания не се плащат пропорционални такси, в страните на ЕС няма едноинстанционно производство, в Германия има триинстанционно производство пред съда, а не едноинстанционно и т.н.

 

В заключение Ви напомням:

  • че Вие сте в Народното събрание не да увеличавате средствата, които плащат гражданите към държавата, а да ги намалявате;
  • че Вие се заклехте в Конституцията, която защитава гражданските права и не е допустимо да действате за тяхното ограничаване;
  • че законодателната и съдебната власт трябва да обслужват гражданите и да ги подпомагат в труда им за по-добър живот, а не да ги затрудняват и ограничават.

 

С уважение,

Тома Белев

 

Това им пратих, за да не се срамувам от сина си и да не си мислят депутатите, че всички българи са овце, които могат да стрижат и доят. Вие си знаете какво да им пишете, но им пишете – готвят се да ни ограбят и обезправят.

 

 

Коментари

коментара