До членовете на

Сдружение „Солидарна България”

П О К А Н А

SB_logo

Уважаеми г-жи/г-да,

Управителният съвет на Сдружение „Солидарна България” на основание чл.24 ал.2 от Устава на Сдружението свиква общо събрание на 27 юни 2019 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ 12. Заседанието на Общото събрание на членовете на Сдружение „Солидарна България” ще се проведе при следния дневен ред:

1)      Годишен финансов отчет на сдружението;

2)     Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

гр. София                                                                      Председател: Ваня Григорова

25 май 2019 г.

Коментари

коментара