„Солидарна България“ попадна на част от въпросник – под формата на социологическа анкета, чрез който заинтересовани компании се опитват да променят отношението към шистовия газ.

Интервюиращите се представят за служители на „Витоша рисърч“ – социологическа агенция, дъщерна на Центъра за изследване на демокрацията, чиито донори са основно влиятелни американски правителствени  и неправителствени организации.

Таргет на анкетата не са обикновени граждани, а само среди, които имат достъп до взимането на решения – политици, журналисти, бизнесмени, анализатори, социолози.  По-голямата част от въпросника се базира на полуистини и откровени манипулации.

Още в началото на блока от въпроси „Запознатост“ компанията, подготвила въпросника, внушава, че в „България има доста големи количества природен газ“. Твърдение, което до сега не е подкрепено от нито един сериозен учен.  Дори сайт, поддържан от NGSA – Американска асоциация на производители на природен газ (в това число и шистов), подчертава, че не може да се каже колко газ има някъде, докато той не бъде извлечен. (http://www.naturalgas.org/overview/resources.asp)

След въведението, анкетата-манипулация продължава с 19 подвъпроса, чиято истинска цел не е да събере данни за анализ на съществуващото познание и отношение към технологията за добив на шистов газ, а да изгради ново отношение на базата на въпроси-внушения.

По всяка вероятност събраната чрез въпросника информация ще се използва, за да бъдат напипани благозвучни теми, по които пропагандата за шистовия газ би постигнала по-голяма чуваемост – борба с безработицата, инвестиции, подпомагане на социални дейности.

Част от дезинформацията включва:
– обещания за хиляди работни места, въпреки че посещения на място доказаха, че работните места се изчерпват с няколко хигиенни работника на сондаж;

– теза, че противниците на добива на шистов газ живеели извън районите, предвидени за „разработване“, дори извън страната – абсурдно твърдение, като се има предвид, че общинският съвет на Нови Пазар каза твърдо „Не!“ на шистовия газ и пр. и пр.

След приета забрана за използване на изключително вредната технология за добив на шистов газ с меко казано спорни икономически ползи, заинтересовани страни продължават не да се опитват да търсят по-безопасен начин на добив, а да чистят образа на същата тази опустошителна технология.

Дали пропагандните ПР техники ще помогнат впоследствие да се неутрализират огромните щети за българската природа?

Коментари

коментара