Кой, как и дали някой може да се възползва от системата за социално подпомагане

 

Във връзка с разпространена информация за приоритетите на Министерство на труда и социалната политика зададохме уточняващи въпроси на министър Петков. И в момента човек, макар да е безработен и социално слаб, не получава помощи, ако откаже да заеме предложено му от Бюрото по труда работно място. Какви са допълнителните рестрикции, които планира министерството? Очакваме отговорите на г-н Петков.

 

 

Уважаеми г-н Петков,

 

На 17 август 2017 г. в Министерството на труда и социалната политика Вие и Вашият екип сте представили приоритетите на министерството. Някои от посланията, които бяха предадени от националните медии, пораждат въпроси:

1) Ще бъдат налагани санкции/ограничения/гонения срещу безработни и те ще бъдат лишавани от помощи.

2) Социалното министерство категорично, че ще пресече източването на социалната система от злоупотребяващи безработни.

3) Щом лицето няма здравословни и други проблеми и откаже работа, няма да получава помощи.

 

Моля за официален и еднозначен отговор на следните въпроси:

  1. Има ли и какви са помощите за безработни? За безработни ли са или за социално слаби?
  2. Отменен ли е текстът на чл. 10, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, който казва, че лицето има право на подпомагане, ако не е отказвало предлаганата му работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности? Какви допълнителни рестрикции планира министерството?
  3. Какъв е размерът на тези помощи – минимум и максимум възможни за едно лице, което е здраво и може да работи?

 

С уважение,

Ваня Григорова

Коментари

коментара