Намира ли се в конфликт на интереси Цветозар Томов

 

Снимка: BiT

Уважаеми дами и господа,

На 11 април 2017 г. в публичното пространство беше разпространен доклад „Антидемократичната пропаганда в България. Първа част – Информационни сайтове и печатни медии: 2013-2016 г.“ Стана известно, че докладът е част от „изследване“ на Фондация за хуманитарни и социални изследвания, финансирано от фондация „Америка за България“ на стойност 456 060 лв. Творението претендира да е прегледало посредством софтуер стотици публикации в 8 строго определени български медии (предимно опозиционни и социално критични), въз основа на което в публицистичен стил прави генерални заключения за медийната среда у нас и за наличието на фронт от „антидемократична пропаганда“.

Сред разгледаните материали са и такива, чиито автори са членове на сдружение „Солидарна България“, които със своето професионално и гражданско поведение винаги са били застъпници за максимална демократичност в българското общество, за правата и свободите на гражданите и за провеждането на честни и свободни избори.

Като един от десетимата автори на т.нар. „доклад“ е посочен членът на независимата и постоянно действаща Централна избирателна комисия Цветозар Томов. В тази връзка се обръщаме към Вас със следните въпроси:

  1. Съгласно чл. 50, ал. 3, т. 3 от Изборния кодекс членовете на ЦИК нямат право на друга трудова и служебна дейност, освен преподавателска. Спазен ли е в случая закона от члена на ЦИК Томов?
  2. В редица други държавни ведомства и обществени органи правото на странична дейност на техните членове и служители е допълнително ограничено, съгласно вътрешните им правила. Така например работещи в Сметната палата на Република България са длъжни да искат разрешение от своите ръководители, в случай че получат предложение за такъв ангажимент и дори при дадено съгласие трябва в двуседмичен срок да ги уведомят за резултатите от тази си дейност. Въпросът ни към Вас е – има ли подобни правила в ЦИК и ръководството на Комисията било ли е уведомено за страничните ангажименти на г-н Томов?
  3. Ако такива правила няма, то не смятате ли за редно да ги въведете? Един от мотивите за превръщането на ЦИК в постоянно действащ орган беше именно аргументът, че чрез осигуряването на постоянна и добре платена работа ще се гарантира независимостта и спокойствието на членовете му, които няма да са принудени да търсят допълнително препитание. Ако смятате, че членовете на Комисията не получават съответстващо на труда им възнаграждение, сдружение „Солидарна България“ е готово да участва в дебати по този въпрос от висок обществен интерес.
  4. В доклада за т.нар. „антидемократична пропаганда“ водещо място заема всекидневникът „Дума“, който се издава от най-голямата опозиционна партия в България – БСП. Въпреки че в сдружение „Солидарна България“ многократно сме имали принципни критични позиции спрямо политики на БСП, ние никога не сме подозирали, че тази партия е свързана с провеждането на „антидемократична пропаганда“. В случая обаче сме силно смутени от подобни интерпретации, каквито докладът неминуемо поражда. В тази връзка отправяме към вас запитване – считате ли, че БСП по един или друг начин провежда „антидемократична пропаганда“? Ако е така, то това хвърля сериозна сянка върху демократичния изборен процес. А ако не е, намирате ли за уместни подобни внушения от страна на член на ЦИК и може ли той да бъде безпристрастен и обективен при изпълнението на основните си служебни задължения, за което получава заплата, осигурена му от българските данъкоплатци?
  5. След като определени български медии (и десетки автори, сред които водещи български журналисти, включително социолози – колеги на г-н Томов) са нарочени от член на ЦИК в прокарването на „антидемократична пропаганда“, как занапред ще процедират членовете на Комисията и самата Комисия в случай, че техни публикации сигнализират за нередности в изборния процес – ще бъдат ли вземани предвид или ще бъдат неглижирани като „вражеска пропаганда“?
  6. В случай, че комисията не намира нищо нередно в действията на г-н Томов, това означава ли, че членовете на ЦИК са свободни да се включват и занапред в подобни „изследователски“ мероприятия? Дори и в случай, че утре мониторинг на изборния процес или на българските медии реши да направи друга фондация от съюзническа нам държава – примерно „Турция за България“

Надяваме се, че това писмо ще бъде разгледано на заседание на ЦИК и ще получим отговор на повдигнатите въпроси.

Коментари

коментара