Lubo_Kostov_1

Любослав Костов е икономически анализатор в КНСБ, докторант по икономика в УНСС

 

Различни статистики напоследък ни показват, че сме станали по-богати. Става въпрос за нарастването на средната и минималната работна заплата; за увеличеното потребление на домакинствата; за растежа, който достигнахме миналата година и продължаваме да поддържаме към момента по предварителни данни.

Хубавото на статистическите данни е, че всеки е свободен да провери и след това да намери други числа, с които да потвърди или отхвърли първоначалното твърдение. Интерпретацията е свободна и като такава не може да бъде приемана за чиста истина, особено когато е извадена от контекста. Аргументите, че делът на разходите за храна е намалял, а тези за облекло и развлечение са нараснали няколко пъти, са тълкувани погрешно. Това не е белег за увеличено благосъстояние.

Например увеличаващото се потребление може да е функция на увеличаващите се дългове (което е факт, ако се направи сравнение). Потребителските кредити в първите 5 по големина банки в България към края на 2007 г. са били в размер на 831 млн. лв.[1], а към март 2016 г. те са 1,511 млрд. лв.[2] Говорим за двойно нарастване. Тук става въпрос само за основните банки. Като към това число прибавим и кредитната експанзия на т.нар. „бързи кредити“, които усъвършенстваха в последните години маркетинговото си позициониране. Икономически сме забогатели, но социално обедняваме. Темата за дефиниция на това що е икономическо благосъстояние е сериозна и според мен не може да бъде обект на заключения, базирани на това, че сме харчели повече за обувки, отколкото за храна.

Таблица 1

Linia na bednostИзточник: World Development Indicators (WDI of WB,  WDI database Archives beta), NSI (данните са взети от НСИ и са сравнени с тези, които предоставя СБ[3][4]

 

Какво показва таблицата? Покупателната възможност на населението през годините расте успоредно с прага на линия на бедност. След 2013 г. нарастването на линията на бедност е много голямо. Предишното подобно е било по време на кризата 2008 г. Ставаме „по-богати“, но във същото време обхвата на групата на бедните нараства. Поредно доказателство за липсата на средна класа и непропорционалността в разпределението на доходите в България. Последното е функция на непропорционалността в разпределението на печалбата и отказа от последващото й реинвестиране.  Линията на бедност през 2005 г. е била 3410 лв. за четиричленно семейство, през 2008 г. 6243 лв.,  докато приблизително 10 години по-късно вече е 9519 лв.[5] Хората харчат два пъти повече, за да поддържат същия стандарт на живот.[6]  Говорейки за инфлацията пък, за този период тя е общо 38,7%, независимо от дефлационните равнища, които наблюдаваме последните 2 години. Променената консумация в потребителската кошница не означава задължително повишен стандарт на живот. Какъв е изводът от тази тенденция? Неолибералната теория се опитва да излекува болен от рак човек с Витамин С. Това е нещо, върху което си струва да се помисли.

На следващо място да погледнем структурата на заетите, определяни като бедни.

Фигура 1

Raboteshti bedni dial

Източник: WDI of WB, NSI, IMF[7]  (сравнителен анализ)

 

Тук може да се види интересен феномен. Без да коментираме метода, по който са изчислени данните за тази графика, сравнението на числата, които предоставят СБ, НСИ и МВФ, показва, че проблемът с „работещите бедни“ е в самата структура и форма на заетост, която им се предлага, а именно: сезонната, непостоянната или непълното работно време. Осигуряването на тези лица на постоянна трудова заетост (в нормите на законово установената МРЗ за страната) с трудов договор и дългосрочна перспектива ще доведе до ограничаването на този феномен по естествен път.

Таблица 2[8]

Raboteshti bedni dial_vuzrast

Източник: НСИ 

 

Таблицата дава реално потвърждение на това, че делът на работещите бедни през годините нараства. Това по косвен път рефлектира върху населението в частта му 0-17 години. Именно защото спестяването е отрицателно в тази възраст. Всички тези млади хора са потенциални „работещи бедни“ по наследствена линия, защото делът на хората 18-64 в материални затруднения нараства непрекъснато. Рискуваме да създадем хроничен социален проблем, който не би могъл да се реши дълги години.

Тази най-бедна част от гражданите между 0-17 години е може би най-голяма и ще донесе най-трайни негативни последици за обществото и икономиката. Втори са тези във възрастта 65+[9] . Това са двата стълба на жизнения цикъл, в които спестяването има отрицателни стойности[10]. Когато на входа и изхода хората са в най-висока степен на риск от изпадане в бедност, няма как да твърдим че сме забогатели. Естествено е лицата в трудова възраст да имат най-незначителен принос към групата на бедните, но не може 55% от всички бедни да са между 0-17 и 64+. Това е ужасяваща статистика, която не подлежи на коментар.

Няма да показвам как се движи коефициента на Джини[11] за България. Само ще кажа, че той расте, макар и не толкова бързо. Следователно неравенството в доходите също нараства. Все по-голяма част от населението попада в групата на „бедните“, защото самият праг се е вдигнал два пъти за 10 години, както споменах по-горе. От друга страна, явно МРЗ и СРЗ растат много по-бавно отколкото прага на бедност – сравнение, което едва ли е хрумнало на привържениците на неолибералния икономикс. Именно тук се крие генезиса на тезата, която защитавам – че не сме забогатели.

Накрая ще кажа, че за разлика от редица икономисти, които се опитват да ни внушават, че живеем по-добре, аз твърдя, че положението не се е променило кой знае колко. Дори напротив – има тенденция към влошаване. Следователно каквито и дедукции и индукции да се прилагат, те нямат никакво значение, защото общото към единичното няма статистически значима връзка. Обратният процес също. БВП може да расте, БДС също, заедно с куп други показатели (както се случва последната година), но българското общество не е станало по-богато, тъй като е факт, че относителният дял на бедните се увеличава. Следователно някои наистина са забогатели, но в същото време за един такъв няколко други обедняват. Затова избирателните данни с тълкувания, основани на парадигми и полуистини, внушават погрешни изводи. Затова много от българите вече не вярват на анализите на „старши икономисти“. Ако забогатеем, ще се усети. Повърхностните интерпретации на данни на НСИ не са достатъчни.

 


[1] Статистика на дружествата, специализирани в кредитиране, септември 2008 г. http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/200809_s_lend_co_press_a1_bg.pdf

[2] Вземания по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_fcsl_stocks_bg.xls

 

 

Коментари

коментара