В приета по-рано през месеца позиция Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) настоява, че макар да отчита предложението на Европейската комисия за инвестиционна съдебна система (ИСС)1, имащо за цел да се отстранят някои от недостатъците на системата за разрешаване на спорове между инвеститори и държави, позната като ISDS, новият текст запазва паралелния юридически режим, който не е нужен в контекста на ТПТИ и СЕТА, тъй като САЩ, Канада и ЕС имат развити демократични и независими вътрешни правосъдни системи.

executive_committee_new_team_11

Изпълнителният комитет и Конгреса на ЕКП решително отхвърлят въвеждането в ТПТИ и СЕТА на юридически механизми, разширяващи достъпа на чужди инвеститори до арбитраж, какъвто не се предлага за местните инвеститори и други заинтересовани страни. В публикуваното становище се посочва, че никоя от големите държави в ЕС, ангажирани с директни чуждестранни инвестиции със САЩ, няма подписан двустранен инвестиционен договор с тях, да не говорим за клаузи, включващи ISDS. Оказва се, че това не пречи на високите нива на инвестиции, които много по-често се влияят от други фактори като пазар на труда и данъчни условия. Единствените страни-членки на ЕС със двустранни инвестиционни договори със САЩ са страни от Централна и Източна Европа, но те са сключени в бурни времена преди приемането им в ЕС и преди формално да се обвържат със спазване на принципите от Копенхаген и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз.

ЕКП поддържа своята позиция и отхвърля всякакъв подход, насочен към включване на специални схеми за защита на инвеститорите, включително механизма на ИСС в ТПТИ и СЕТА, тъй като той създава специален съд за чуждестранни инвеститори, който заобикаля местните правосъдни системи. В точка 334 от Плана за действие на ЕКП се казва, че „ЕКП се противопоставя на споразумението СЕТА, което не отговаря на нашите условия, особено с включването на ISDS и ще продължим твърдо да се противопоставяме на по-нататъшните стъпки по неговата ратификация. ЕКП ще заеме същата позиция и по отношение на споразумението ТПТИ“.

От ЕКП отбелязват още, че дори без ИСС продължават да бъдат сериозно  разтревожени от значителен брой други части на ТПТИ и СЕТА, в това число неадекватните изключения, които в момента са предвидени за обществените услуги и липсата на клаузи за налагане на трудови стандарти в текста. Позицията на ЕКП завършва с призив към ЕК да започне консултации с профсъюзите за решаване на спорните въпроси.

1  Предложената от ЕК система на инвестиционни съдилища ще включва трибунал на първа инстанция и апелативен трибунал. Ще има „кодекс на поведение“.  Арбитрите ще имат техническа и юридическа квалификация, сравнима с тази на членовете на постоянните международни съдилища.

Източник: ЕКП

Пояснение на редактора: В класическия ISDS няма такива изисквания, решенията се взимат на тъмно и без ясно установени критерии. Но „реформираната“ система ИСС не се докосва до основните пороци на търговското арбитриране. Арбитрите не са истински съдии, не полагат клетва да спазват закона (и такъв всъщност няма, защото отсъстват ясни общоприлагани дефиниции, какво означава инвестиция, експроприация, справедливо и равно третиране, режим на най-облагодетелствана нация и др.). Не е предвидена наказателна отговорност за корупция, въпреки големите залози, разходите по процедурата могат да бъдат възлагани на държавата, дори когато искът е отхвърлен, чужд инвеститор може да се жали от държава, но държава не може от инвеститор. Освен това списъкът на арбитрите се подбира от постоянен кръг адвокати по корпоративно право, чийто професионален път е обвързан с големите корпорации.

Коментари

коментара