Най-голямата в страната „Германска асоциация на съдии и прокурори“ публикува на 2 февруари т.г. становище, в което категорично отхвърли предложението на Европейската комисия да създаде реформирана Инвестиционна съдебна система (ИСС) в рамките на ТПТИ.

 

Съдиите и прокурорите смятат, че създаването на „специални съдилища” за привилегирована група от обществото е „стъпка в грешна посока” що се отнася до гарантирането на правна сигурност и стабилност. Предложението буди у съдиите и силни тревоги за тяхната независимост, като се почне с финансовата им самостоятелност и се свърши с неясните критерии за избор на „арбитри“. Според становището, „по този начин ИСС се оформя не като международен съд, а по-скоро като постоянно действащ арбитражен трибунал”.

 

Съдиите оспорват правомощието на Европейския съюз да създаде  подобна  съдебна система, която не само ще ограничи законодателната власт на ЕС и неговите страни-членки, но и ще промени из основи съществуващата съдебна система в Съюза.

 

Документът също така изтъква, че не е необходимо създаването на специален съд за чуждестранни инвеститори, тъй като страните-членки на ЕС осигуряват равноправен достъп до правосъдие за всички страни в съдебен процес, включително за инвеститорите.

„Зад предложението за Международен инвестиционен съд стои ясната презумпция, че страните-членки не осигуряват правна защита на чуждите инвеститори, но такава презумпция е лишена от фактическо основание. Ако преговарящите страни биха намерили слабости в тази област, трябваше да ги посочат ясно и да ги отнесат до съответните национални парламенти.“

 

Припомняме, че след безпрецедентните спорове около клаузата за УСИД (Уреждане на споровете инвеститор-държава, ISDS на английски – бел. прев.) в договаряното между ЕС и САЩ търговско споразумение ТПТИ, което дава изключителни права на чуждестранните инвеститори, през есента на 2015 г. Европейската комисия призна, че тя има сериозни дефекти и представи „реформиран“ вариант – „Инвестиционната съдебна система“ с първична и апелативна инстанция.

 

Граждански сдружения разкритикуваха сериозно новото предложение, обвинявайки Европейската комисия, че замаскира и не решава най-тревожните моменти в клаузата: специалните привилегии за чуждестранните инвеститори, които ще подкопават националните закони и ще заобикалят местните съдилища. Днешното становище на най-голямата германска асоциация на съдии и прокурори се присъединява към тези критики и нанася сериозен удар на Комисията.

 

Сега, след като тревогите на гражданите се потвърждават, остава въпросът: щом юристите и гражданите отхвърлят тази идея, на кого по-точно служи Комисията, ако не на корпоративните интереси?

 

Германската асоциация на магистратите (DRB) е най-голямата професионална асоциация на съдиите и прокурорите в Германия. Чрез своите 25 асоциации тя има около 16 000 членове, включително съдии от всички съдебни клонове, както и държавни прокурори.

 

Превод: Илиян Станчев

Източник: STOP TTIP

Оригинален текст на позицията на Асоциацията

 

 

 

 

Коментари

коментара