Из улицата се понесе революционна идея, съчетаваща блянове по Велика България, религиозна смиреност и мечти за социална справедливост. Тъкмо като за социален и икономически полигон, в какъвто превърнаха страната ни.

Калин ПървановЛеви, десни и националисти би трябвало да плеснат с ръце и да се прегърнат, вместо да се дърлят из Фейсбук и по площадите. Панацеята се казва Безусловен базов доход (ББД). Рекламира се от група младежи с талант на проповедници. Скупчват се в челото на протестите – било февруарски, било юнски, и настойчиво търсят телевизионните камери.

Блюстителите за чистота на десните идеи определено избързаха, като отлъчиха от площада борците за ББД, дамгосвайки ги като „комунисти”. У нас все още е пълно с хора, които първосигнално са готови да грабнат мотиката, щом чуят за социална политика – така както един водач навремето се хващал за кобура, когато дочуел нещо за култура.

Ако бяха се зачели в програмата за ББД и в допълнителна литература, посветена на тази идея, „младите, богатите и красивите” щяха да открият с изненада, че тя им дава възможност да се отърват от бремето на „бедните, необразованите и грозните”, като им съкратят поне двойно помощите. При това без последните да се усетят. А отгоре на всичкото може и да благодарят за „жеста”.

Но всяко нещо по реда си – що е то ББД в българския му прочит?

Според авторите на брошурата „Безусловен Базов Доход за Българите” това е не само „радикален проект”,

„революция с
мирни средства” 

и „мисия за сътворяването на една нова и велика България”, но и едно помагало-наръчник (от типа „Аз съм пътят, и истината и животът!”). Проектът е подарък на „екип от Съвестни Граждани” за всеки българин с добронамерен ум и чисто сърце. Неговата цел е коренна промяна на досега съществуващата несправедлива социална система. Тя ще бъде демонтирана, като на всеки пълнолетен български гражданин бъде изплащана пожизнена рента. Според разчетите към настоящия момент размерът й ще е около 200 лева месечно. Оттам нататък всеки ще заработва допълнително пари, според способностите и трудолюбието си.

BBD_Protest_JuneИзплащането на рентата ще става чрез издаване на Индивидуална пожизнена дебитна карта (ИПДК). Притежателят й ще се сдобие с правото да изхарчи депозита в рамките на текущия месец само за покриване на базови нужди като хранителни стоки, ток, вода, парно, образователни и здравни услуги. От ИПДК ще бъдат лишени поставените под запрещение, което до голяма степен ще ограничи престъпността. Така де – кой ще рискува да обере пенсията на някоя баба под угрозата да загуби ежемесечната си рента? То, и пенсии може да няма тогава, не само защото всичко ще се превежда на дебитни карти…

Друг проблем, който попътно ще бъде решен, е този с „паразитната администрация”. Въвеждането на ИПДК е възможно само с развитие на електронното правителство, което ще изчисти „паразитите” по естествен път.

Чудодейният проект пътьом ще реши проблема и „с безотговорното правене на деца от някои по-слабо интелигентни (!?) и нискообразовани групи наши сънародници”. Условието ББД да бъде само за пълнолетни граждани щяло да ги вразуми да планират децата си и да не бъдат изкушавани да създават различни схеми, източващи социалните фондове. Според авторите на проекта, сегашната социална система подпомага само отделни прослойки от обществото – социално слаби, безработни или етноси по усмотрение на управляващите политици. Подобна загриженост не била нищо повече от законен начин за купуване на бъдещи избиратели (Съвестните граждани са пропуснали, че в действащата ни система няма критерий за подпомагане по етнически принцип).

Но да се върнем на основното – как ще се финансира ББД? Отговорът на концепцията гласи: чрез парите от косвените данъци – ДДС и акцизи, за които всички плащаме в еднакъв размер при всички наши покупки. Именно на база прихода от косвените данъци, разделен на броя на пълнолетните българи, авторите са изчислили размера на месечната рента, която трябва да е абсолютно поравно за всеки. Оттам нататък единствената работа на партиите и политиците ще бъде да предлагат решения за увеличаване на 200-те лева. По този критерий ще ги избираме, съдим и сваляме. Предвидени са даже и санкции от 10 години затвор и нагоре за политици, които „умишлено или поради некомпетентност са увредили ББД-то на Народа”.

Комунизъм? 

Нищо подобно.
Ако ББД „бъде приложен като заместител на настоящата система за социално подпомагане, която представлява разпокъсани мерки, общата административна тежест със сигурност ще бъде редуцирана”. Това вече не е цитат от помагалото „ББД за Българите”, а от Фридман.

milton-friedmanМилтън Фридман (1912-2006 г.) – създателят на чикагската школа и идеолог на неолиберализма; икономическият съветник на Роналд Рейгън и на ген. Аугусто Пиночет; любимецът на Маргарет Тачър. Идеологът на „рейгъномиката”; кумирът на „чикагските момчета”, светецът на световните борси, гуруто на всички либертарианци по света и на нашенския Институт за пазарна икономика. Борецът срещу всеки социализъм – от съветския до шведския, и враг на всички БКП-та по всички земни кълбета.

Фридман е сред видните застъпници на Безусловния базов доход, макар и да го обозначава с друг термин – „негативен данък върху доходите”. В знаменития си труд „Капитализъм и свобода” дори му отделя цяла глава. Критикувайки съществуващата в САЩ социална система, той препоръчва заместването й с въпросния негативен данък, но не толкова от хуманни съображения, колкото воден от рационални изчисления. Фридман прави калкулация, че това предложение не само ще намали правителствената намеса, но и ще

струва далеч по-евтино,

отколкото наличния пакет от мерки за повишаване на благосъстоянието. Сметката е проста – с въвеждането на ББД се отменят всички други програми за социална защита. Спестеното се концентрира върху 20% от досегашните им получатели (най-бедните) и така общите социални харчове в САЩ към 1961 г. намаляват наполовина. Все пак това си остава само теоретична конструкция, която дори и при рейгъномиката не е приложена на практика. Любопитен факт е, че Фридман препоръчва прилагането на базовия доход за бедните в комплект с въвеждане на плоския данък върху доходите на физическите лица, който до ден днешен също е непопулярен в Щатите.

Между възгледите на американския икономист и българските радетели за ББД има една съществена разлика – у нас се предлага доходът да се получава от всички граждани, а не само от най-нуждаещите се. Основната прилика обаче се състои в идеята за демонтаж на цялата налична социална система и заместването й с ББД. „Принципно световният опит по отношение на базовия доход е някакъв вид усъвършенстване на наличната социална система, а в нашия проект последната се трансформира радикално и практически се преобразува в нов модел социално подпомагане, но за всички български граждани”, уточняват инициаторите. Това, което липсва в обширното им помагало, е отговорът на въпроса какво включват и изключват от социалната система –  подпомагане при инвалидност; енергийни помощи; обезщетения при безработица и при фалити на компании; помощи при бременност, за раждане и за деца; социален патронаж; домове за възрастни хора; остатъци от общинска социална политика, включително и жилищна такава; пенсионерски намаления в транспорта; привилегии за ветерани от войните; детска млечна кухня; ученически и студентски стипендии? И пр., и пр.

А сега нека си представим ситуация, в която градената близо век социална система стърчи обезкостена като сайвант от бивше ТКЗС. Ликвидацията е засегнала и системата за подпомагане на безработни, като на нейно място са въведени индивидуалните пожизнени дебитни карти (ИПДК). Млад професионалист от средната класа губи работата си заради съкращения в компанията. Получавал е 1500 лева, които са му давали право на обезщетение от Бюрото по труда в продължение на 4 до 12 месеца, в зависимост от трудовия стаж. Вместо 900 лв. (60% от досегашната му заплата) безработният тегли от банкомата 200 лв ББД. Не звучи много социално, нали? Социалистическо – хептем.

В този си вид ББД изглежда като стъпка към намаляване на социалната отговорност и осъществяване на консервативния идеал „да се харчи за социални разходи толкова, колкото съответства на приходите”. Възможен е и удар върху пенсионната система. В реалностите на българския бюджет ББД означава отказ от солидарна пенсионна система и от финансиране на дефицитите на НОИ. В момента разходите за социално осигуряване, включително подпомагане, са 11 милиарда лева, а приходите от косвените данъци (ДДС и акцизи) – 12 млрд. лв.

С ББД всяко правителство може да си измие ръцете и в държавната политика към общините, в здравеопазването и в образованието. Това означава и повече платени комунални услуги, които сега са безплатни или на субсидирана цена. Нуждаещите се едва ли ще могат да се препитават и развиват с отпуснатата им рента. Следствието ще е, че някои хора ще си трупат месечните стотачки по сметка и ще натрупат допълнителен капитал, докато други ще трябва да ограничат жизнените си функции до минимум.

Ами ако идеята изкуши и влиятелни бизнес среди, които биха видели в нея възможност да се отърват от плащането на осигуровки и отчисления към различни социални фондове? Да не говорим, че рекламата лесно може да порази голяма част от българите, които винаги ще предпочетат

няколко лева в повече на ръка, 

вместо да изчисляват косвени ползи и загуби (също както и при плоския данък).

Опитите на „ТЕМА” да зададе тези въпроси на един от активистите на ББД групата Иван Андонов удариха на камък, след като той неколкократно отложи обещания разговор.

В интерес на истината идеята има не само десен, но и ляв прочит. Във втория случай обаче ББД е допълващ доход към съществуващите социални защити, което за възможностите на българската държава звучи утопично. Швейцария е пред референдум по въпроса, а в европейската петиция за ББД личат имената на политици от зелени и пиратски партии, бивши активисти на алтерглобалисткото движение ATTAC. Наскоро и световното ляво издание „Монд дипломатик” посвети серия от статии на ББД под водещото заглавие „Постижима утопия”. Дава се пример с положителния ефект от провеждания експеримент с въвеждане на дохода в 8 индийски села, чието население от 4 хиляди души е засегнато от недохранване, както и в един градски квартал на Ню Делхи. Важното уточнение е, че проектът е породен от провала на обществените политики за борба с бедността (без да отменя съществуващите такива), а в сивия сектор  там са заети 90% от работещите, което ги прави напълно лишени от всякаква социална защита.

„Трябва да гарантираме издръжка поне до нивото на човешки живот на всеки гражданин. Това е аргументът в основата на популярни политически идеи като настояването държавата да гарантира минимални доходи – заплата от 1000 лева и пенсия от 500 лева, или настояването на група протестиращи всеки българин – работи или лежи, от раждането до кончината си – да получава твърда рента, за да живее. Погрешно се нахвърлихме срещу тези идеи”, написа наскоро консервативният икономист Емил Хърсев.

Даже и в Индия обаче идеята за ББД не се налага с религиозна и националистическа натрапчивост, характерна за българските й апостоли. „Поръчай сноп от тази спасителна Библия”, зоват те в името на „възраждането на Велика България” Движението си има не  само готов наръчник с въпроси при интервю, но и химн.

За негов основател се сочи дупничанинът Никола Дамянов, от чийто профил във Фейсбук се разбира, че е последовател и на бялото братство. Дупничани го познават и като бивш физик, завършил преди това полицейско училище. В момента не живеел в родния си град, в който е известен и с отворената навремето обществена библиотека на името на Петър Дънов. За целта Дамянов преустроил хола и прокарал стълби до апартамента си на първия етаж.

„При въвеждането на Безусловния базов доход в началото дори и да възникнат някакви дребни проблеми, те в никакъв случай не може да са фатални” – заяви наскоро последователка на Дамянов в телевизионния ефир – „За рисковете може да си зададем реторичния въпрос: Дори и един астролог да сбърка в изчисленията си, дали слънцето няма пак да изгрее? Същото е и при изчисленията за ББД”.

Астрологията не е наука, а сбор от схващания и суеверия. По въпросите за слънцето по-добре да се доверим на астрономите.

Коментари

коментара